Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Efficacy of Fractional Microneedle Radiofrequency in Abdominal Wrinkles and Sagging: Case Report

Abant Medical Journal, cilt.9, sa.2, ss.47-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effectiveness of İstanbul Occupational Diseases Hospital on employer attitude and worker’s health in terms of occupational skin diseases

Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology, cilt.54, ss.5-8, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Akne sonrası gelişen bir anetoderma olgusu

Maltepe Tıp Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.48-50, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mesleki kontakt dermatitli hastaların yama testi sonuçları

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.113-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Mycobacterium Marinum infection responds well to doxycycline treatment

Maltepe Tıp Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.85-86, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postoperatif pyoderma gangrenozum: meme küçültme sonrası ciddi ve nadir bir komplikasyon

Journal für Ästhetische Chirurgie , sa.5, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The state of occupational dermatoses in Turkey

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.52, sa.3, ss.80-84, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sarkoidoz ve Psoriazis birlikteliği

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, ss.6-8

Sarkoidozlu Olgularda Ciltte Anüler Lezyon Gelişimi: Anüler Sarkoidozis? Pityriazis Rozea?

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, ss.1-5

A case of Prurigo pigmentosa due to ketogenic and low-fat diet

IDEA Congress 2018. 08-11 Mart 2018, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Mart 2018, ss.30-32

Dilde yerleşen anjiokeratom olgusu

. 9.Dermatoloji Bahar Sempozyumu 12-15 Nisan 2017, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017, ss.78-79

9 olgu nedeniyle tanısal çıkmazlar: Sinonazal sarkoidoz? Lupus Pernio? Burun cildi tutulumu?

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi 5-9 Nisan 2017, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, ss.7-8

Kutanöz sarkoidozda tanı gecikmesi: Üç olgu

Ulusal TUSAD kongresi 15-19 Ekim 2016, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016, ss.9-10

Dudağa lokalize pemfigus vulgaris vakası

22. Ulusal Dermatoloji Kongresi 14–18 Ekim 2008, Konya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2008, ss.78-79

Etanercept tedavisine cevap veren çocukluk çağı jeneralize püstüler psoriazis olgusu

22. Ulusal Dermatoloji Kongresi 14–18 Ekim 2008, Konya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2008, ss.65-66

Kitap & Kitap Bölümleri

Deri Hastalıkları ve Lezyonlarının Ortopedik Cerrahi Alan İnfeksiyonlarına Etkisi

Ortopedik cerrahide cerrahi alan infeksiyonu risk faktörleri, Mirza Zafer Dağtaş,Ömer Kays Ünal, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.27-39, 2020