Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erosive pustular dermatosis after herpes zoster

Health Science Reports, cilt.4, sa.2, ss.277, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Efficacy of Fractional Microneedle Radiofrequency in Abdominal Wrinkles and Sagging: Case Report

Abant Medical Journal, cilt.9, sa.2, ss.47-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Multisentrik Retikülohistiyositoz Olgusu

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, cilt.31, ss.5-8, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effectiveness of İstanbul Occupational Diseases Hospital on employer attitude and worker’s health in terms of occupational skin diseases

Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venereology, cilt.54, ss.5-8, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Akne sonrası gelişen bir anetoderma olgusu

Maltepe Tıp Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.48-50, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Case of Mycobacterium Marinum infection responds well to doxycycline treatment

Maltepe Tıp Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.85-86, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mesleki kontakt dermatitli hastaların yama testi sonuçları

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.113-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postoperatif pyoderma gangrenozum: meme küçültme sonrası ciddi ve nadir bir komplikasyon

Journal für Ästhetische Chirurgie , sa.5, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The state of occupational dermatoses in Turkey

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.52, sa.3, ss.80-84, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sarkoidoz ve Psoriazis birlikteliği

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, ss.6-8

Sarkoidozlu Olgularda Ciltte Anüler Lezyon Gelişimi: Anüler Sarkoidozis? Pityriazis Rozea?

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, ss.1-5

A case of Prurigo pigmentosa due to ketogenic and low-fat diet

IDEA Congress 2018. 08-11 Mart 2018, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Mart 2018, ss.30-32

Dilde yerleşen anjiokeratom olgusu

. 9.Dermatoloji Bahar Sempozyumu 12-15 Nisan 2017, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017, ss.78-79

9 olgu nedeniyle tanısal çıkmazlar: Sinonazal sarkoidoz? Lupus Pernio? Burun cildi tutulumu?

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi 5-9 Nisan 2017, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, ss.7-8

Kutanöz sarkoidozda tanı gecikmesi: Üç olgu

Ulusal TUSAD kongresi 15-19 Ekim 2016, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016, ss.9-10

Dudağa lokalize pemfigus vulgaris vakası

22. Ulusal Dermatoloji Kongresi 14–18 Ekim 2008, Konya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2008, ss.78-79

Etanercept tedavisine cevap veren çocukluk çağı jeneralize püstüler psoriazis olgusu

22. Ulusal Dermatoloji Kongresi 14–18 Ekim 2008, Konya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2008, ss.65-66

Kitap & Kitap Bölümleri

Deri Hastalıkları ve Lezyonlarının Ortopedik Cerrahi Alan İnfeksiyonlarına Etkisi

Ortopedik cerrahide cerrahi alan infeksiyonu risk faktörleri, Mirza Zafer Dağtaş,Ömer Kays Ünal, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.27-39, 2020