Sağlık Personelinin HPV Aşısı ile İlgili Bilgi ve İnanç Düzeyinin Araştırılması: Kesitsel Bir Araştırma


Guder S., Güder H.

TURKIYE KLINIKLERI DERMATOLOJI, vol.32, no.1, pp.37-46, 2022 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5336/dermato.2021-86521
  • Journal Name: TURKIYE KLINIKLERI DERMATOLOJI
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier, CAB Abstracts, EMBASE, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-46
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Sağlık personelinin 'human papillomavirus' aşısı hakkında donanımlı olmasının ve aşılamanın faydasına inanmasının, toplumun eğitilmesi açısından büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca bu konu okul ve üniversitelerde ve sağlık personeli arasında anketlerle veya diğer araştırma yöntemleriyle dile getirilirse, bu konu ile ilgili farkındalığın artacağını öngörüyoruz. Bu sebepten sağlık personelinin HPV aşılaması ile ilgili bilgi ve inanç düzeyinin araştırılmasını amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Sağlık personelinin HPV aşılaması ile ilgili bilgi ve inanç düzeylerinin araştırılması amacıyla hastanemiz çalışanı sağlık personellerine yönelik 23 sorudan oluşan bir anket yapıldı. Anket içerisinde yer alan sorular başlıca fayda, ciddiyet, duyarlılık ve bariyer algısı sorularından oluşmaktaydı. Çalışma sonunda katılımcıların meslek ve eğitim durumuyla HPV aşılaması ile ilgili bilgi ve inanç düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: Toplam 209 sağlık çalışanı ankete katıldı. Bunların %70,8'i kadın, %29,2'si erkek olup, ortalama yaşları 35,99 (±9,32) idi. Katılımcıların %53,1 hekim, %18,7'si hemşire, %28,2'si yardımcı sağlık personeliydi. Katılımcıların %95,7'si HPV aşısını daha önce duymuştu. Aşı yaptırma oranı %7,7, partnerlere aşı yaptırma oranı %2,4, çocuklara aşı yaptırma oranı ise %2,9 idi. Sonuç: Hastanemiz sağlık personelinin HPV aşısı ile ilgili farkındalıklarının yüksek olduklarını gözlemledik fakat aşıya olan güvenleri düşüktü. Sağlık bakım personelinin bilgili olmasının ve aşılamanın faydasına inanmasının toplumun eğitilmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz.