Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Stapedectomy in patients with dehiscent and prolapsed facial nerve

American Journal of Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery, vol.41, no.5, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A new method in eardrum perforation repair: Accordion myringoplasty technique

American Journal of Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery, vol.41, no.5, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Therapeutic effects of metformin for noise induced hearing loss

AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, vol.41, no.1, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Radiofrequency on DNA Damage and Oxidative Status in Patients with Turbinate Hypertrophy

Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, vol.71, pp.1810-1815, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Effects of anesthetic drugs on otoacoustic emissions: Experimental study

Annals of Medical Research, vol.26, no.9, pp.1809-1813, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Types of Nasal Septum Deviation on the Eustachian Tube Function

BEZMIALEM SCIENCE, vol.7, no.1, pp.33-37, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda tat ve koku duyusunun incelenmesi

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

Intraoperative thermal safety of endoscopic ear surgery utilizing a holder

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum, 2018 Yıllık Toplantısı, PEKİN, China, 16 - 19 September 2018

Efüzyon viskozitesi timpanostomi tüp atılım süresini etkiliyor mu?

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 April 2018

Effect of N-Acetylcysteine and Organic Selenium Yeast on Noise Induced Hearing Loss in Rats

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Bilimsellik Komitesi, İstanbul, Turkey, 14 March 2018

JUVENİL NAZOFARENGEAL ANJİOFİBROM

39.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 November 2017

Alt konkanın total larenjektomi sonrası topikla dekonjestan uygulamasına fizyolojik cevabı

35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 2 - 06 November 2013

Therapeutict effect ofMetformin for noise-induced hearing loss

13th Congress of the European Federation ofAudiology Societies (EFAS), INTERLAKEN, Switzerland, 7 - 10 June 2017

Nazal septum deviasyon tiplerine göre nazal mukosilier transport oranının değerlendirilmesi

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Larengofarengeal reflü tanısında fotoğrafik yöntem

34.TÜRK ULUSAL KULAN BURUN BOĞAZVE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 10 - 12 October 2012

Deneysel Alerjik Rinit Hayvan Mdelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016

Siyaloreli Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Deneysel Alerjik Rinit Hayvan Modelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016

Dose-dependent ototoxicity of Aspartame in rats

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum, 2016 Yıllık Toplantısı, Bordeaux, France, 28 - 31 August 2016

Adenoidektomi sonrası nüksü önlemede nazla kortikosteroid (mometazon furoat)’xxın etkinliği

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 05 November 2014 - 09 November 2015

PFAPA sendromlu hatalarsa oksidatif denge ve DNA hasarı

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Kolesteatomlu kronik otit etyopatogenezinde oksdiatif stres ve DNAhasarının rolü

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

Endonazal Yaklaşımla Auriküler KartilajGreft Kullanılarak Septal PerforasyonOnarımı

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

The effects of azelastine nasal sprey on nasopharynx and nasal flora

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Rekürren aftöz stomatit DNA hasarı yapar mı

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

PARANAZAL SINUS MALT LENFOMASI

11. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 April 2015

Alt konkalara radyofrekans uygulanmasının sistemik DNA hasarı ve oksidatif sistem üzerine etkisi

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KOngresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

İntratimpanik deksametazon uygulamasının sistemik bir etkisi varmıdır

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

The effect of Azelastin nasal spray on nazopharynx and nasal flora

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Primer silier diskinezili hastalarda östaki tpü fonksiyonunun araştırılması

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Alt konkalra radyofrekans uygulamasının sistmik DNA hasarı ve oskdiatif sistem üzerine etkisi

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Nazal polip oluşumunda viral etyoloji

34.TÜRK ULUSAL KULAN BURUN BOĞAZVE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 10 - 12 October 2012

Eksternal septorinoplastide septuma dorsal yaklaşım

34.TÜRK ULUSAL KULAN BURUN BOĞAZVE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 10 - 14 October 2012