Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cushing's syndrome in obese patients with type 2 diabetes: A single center screening study

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.37, sa.1, ss.63-68, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Correlation of Increased CRP Levels with NFKB1 and TLR2 Polymorphisms in the Case of Morbid Obesity

SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, cilt.84, sa.5, ss.278-283, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel AVP gene mutation in a Turkish family with neurohypophyseal diabetes insipidus

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.39, sa.3, ss.285-290, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Pulse Rate Variability and Heart Rate Variability for Hypoglycemia Syndrome

METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE, cilt.55, sa.3, ss.250-257, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does DRD2 polymorphism influence the clinical characteristics of prolactinoma?

ANNALES D ENDOCRINOLOGIE, cilt.76, sa.5, ss.614-619, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Esophagus motility in overt hypothyroidism

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.37, sa.7, ss.639-644, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Survivin Promoter -31 G/C Polymorphism and Survivin Levels in Acromegaly

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.25, sa.1, ss.46-53, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Weight Loss with Bariatric Surgery on Platelet Count and Volume

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.6, sa.3, ss.168-171, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Parathyroid Carcinoma Case Report: Rapid Control of Refractory Hypercalcemia with Denosumab

The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Back Pain after Pregnancy: Postpartum Osteoporosis and Treatment Approach

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.22, sa.3, ss.153-155, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vildagiliptininin diyabetik nefropatili hastalarda etkilerinin değerlendirilmesi

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atipik Subakut Tiroidit Olgusu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Bariatrik Cerrahi ile Kilo Vermenin Trombosit Sayı ve Hacmi Üzerine Etkisi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Tip 1 Diabetes Mellituslu Obez Olguda Bariyatrik Cerrahinin Etkisi

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Obezlerde bariatrik cerrahi sonrası kilo vermenin anti müllerian hormon düzeyi üzerine etkisi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

The Effects of Hypoglycemia on Perception and Learning Processes

Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015 identifier

Hipofizer ve adrenal cushing sendromu birlikteliği

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Akromegali hastalığında özefagus motilitesinin değerlendirilmesi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Primer hiperparatiroidi cerrahisi sonrası osteoporozda dramatik düzelme

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel Hastalık Günleri İnteraktif Güncelleştirme, Türkiye, 14 - 16 Mart 2014

Diyabette kür sekonder sebeplerin önemi

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel Hastalık Günleri İnteraktif Güncelleştirme, Türkiye, 14 - 16 Mart 2014