Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cushing's syndrome in obese patients with type 2 diabetes: A single center screening study

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.37, ss.63-68, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel AVP gene mutation in a Turkish family with neurohypophyseal diabetes insipidus

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.39, ss.285-290, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Pulse Rate Variability and Heart Rate Variability for Hypoglycemia Syndrome

METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE, cilt.55, ss.250-257, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does DRD2 polymorphism influence the clinical characteristics of prolactinoma?

ANNALES D ENDOCRINOLOGIE, cilt.76, ss.614-619, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Esophagus motility in overt hypothyroidism

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.37, ss.639-644, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tip 1 Diabetes Mellituslu Obez Olguda Bariyatrik Cerrahinin Etkisi

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 3 - 07 May 2017

Bariatrik Cerrahi ile Kilo Vermenin Trombosit Sayı ve Hacmi Üzerine Etkisi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 May 2017

Atipik Subakut Tiroidit Olgusu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 May 2017

Obezlerde bariatrik cerrahi sonrası kilo vermenin anti müllerian hormon düzeyi üzerine etkisi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 May 2015

Hipofizer ve adrenal cushing sendromu birlikteliği

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 May 2014

Akromegali hastalığında özefagus motilitesinin değerlendirilmesi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 May 2014

Primer hiperparatiroidi cerrahisi sonrası osteoporozda dramatik düzelme

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel Hastalık Günleri İnteraktif Güncelleştirme, Türkiye, 14 - 16 March 2014

Diyabette kür sekonder sebeplerin önemi

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel Hastalık Günleri İnteraktif Güncelleştirme, Türkiye, 14 - 16 March 2014