Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2011 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma, Türkiye

 • 1998 - 2003 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

 • 1991 - 1997 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Tıpta Uzmanlık

  Obez tip 2 diabtes mellituslu hastalarda cushing sendromu sıklığı.

  Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  Vasküler tutulumu olan behçet hastalarının özelliklerinin belirlenmesi ve venöz trombozu olan hastaların geç dönem sonuçlarının incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları