Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical Evaluation of Zygomatic Implant-Supported Fixed and Removable Prosthesis.

The Journal of craniofacial surgery, cilt.28, ss.185-189, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortognatik Cerrahi ve Sinir Yaralanmaları

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.37-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of cytotoxicity of sealant used in guided bone regeneration

FDI 2019: Annual World Dental Congress, San Francisco, 5 - 08 Eylül 2019

Comparison Of Tilted Implant Concepts With 3D Finite Element Analysis

FDI2018 World Dental Congress, Buenos Aires, Argentina, 5 - 08 Eylül 2018

A case of aspergillus andantral pseudocyst in maxillary sinus

TAOMS 25th International scientificcongress., Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, cilt.307

İmmediat implantasyon tekniği ve faydaları

TAOMS 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 18 Mayıs 2018, cilt.114

Paresthesia after local anesthesia injection

TAOMS 23th International scientific congress., 26 - 30 Mayıs 2016

Unicystic Ameloblastoma of the Mandible with Two Cases

AÇBİD-BAOMS Joint congress 2014, 2 - 04 Kasım 2014

Desmoplastic fibroma of the mandible

AÇBİD CONGRESS 2013, 13 - 15 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Woelfel Dental Anatomi Terimler Sözlüğü

Dental Anatomi, rickne C. S,gabriela weiss, Editör, Güneş Kitabevi, İstanbul, ss.200-250, 2018

Kemik Greftlemede Plateletten Zengin Fibrin

Kemik greftleme, Raja Kummoona, Editör, IntechOpen , London, ss.1-11, 2018