Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Recurrent meningitis in a child with IgG3 subclass deficiency.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.64, ss.963-5, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Audiological findings in pediatric perineal allergic rhinitis (house dust mite allergy) patients

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.271, ss.1031-1036, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Can appropriate diagnosis and treatment of childhood asthma reduce excessive antibiotic usage?

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, cilt.23, ss.443-7, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of salbutamol given by metered-dose inhaler on dispersion of ventricular repolarization.

Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, cilt.11, ss.232-6, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inhaled corticosteroids and bone density of children with asthma.

The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma, cilt.39, ss.151-7, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inhaled corticosteroid therapy is safe in tuberculin-positive asthmatic children.

The Pediatric infectious disease journal, cilt.19, ss.215-8, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The course of chickenpox in asthmatic children receiving inhaled budesonide.

The Pediatric infectious disease journal, cilt.16, ss.74-7, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vitamin D Bağımlı Raşitizm Tip I ve Tip II

Yeni Tıp Dergisi, cilt.30, ss.15-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

non-tuberculosis pulmonary cavitary diseases of childhood

60thEAACI congress, Vienna, Avusturya, 11 - 15 Haziran 2016, ss.1-2

Tekrarlayan menenjit atağı olan çocukta IgG3 subgrup eksikliği

36. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 42, Nisan İstanbul 2014, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014

Kısa zincirli hidoksi asil koa dehidrogenaz eksikliği

Uluslararası katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.38

Gelişim basamaklarında kayıp ile giden arginaz eksikliği vakası

Uluslararası katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.151

Ürik asit düşüklüğünden hareket edilerek tanı konulan geç başlangıçlı bir molibden kofaktör eksikliği vakası

Uluslararası katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 01 Mayıs 2013, ss.150

Tekrarlayan krup atakları olan çocukta laringeal papillomatozis

35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 182, Nisan İstanbul 20135. 35., Türkiye, 9 - 12 Nisan 2013

İktiyozisli bir infantta topikal kortikosteroid kullanımına bağlı iyatrojenik Cushing Sendromu

35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 182, Nisan İstanbul 20135. 35., Türkiye, 9 - 12 Nisan 2013

Yeni bir mutasyon tespit edilen fruktoz 1,6 bifosfataz eksikliği olan iki kardeş

XIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Samsun, Türkiye, 08 Kasım 2012, ss.132

Vitamin D Bağımlı Raşitizm Tip I ve Tip II

International Biochemistry Congress,37, Konya 2012, 25 - 28 Nisan 2012