Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye Denizlerindeki Bazı Makroalglerin Fitokimyasal İncelenmesi ve Biyoaktif Bileşiklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117Z892, Yönetici, Devam Ediyor
"Capparis ovata'dan İzole Edilen Olean-12-En-28-Ol, 3ß Pentakosanoat'ın (OPC) Multipl Skleroz'un Semptomatik Tedavisi İçin in Vivo Etkinliğinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 117S293, Danışman, Devam Ediyor
"Bezmialem Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (YABBE) Altyapı Donanımı. Alt Proje: NFkB Yolak İnhibitörlerinin Tasarımı ve Bu İnhibitörler için Hedefli Taşıyıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2015BŞV036, Yönetici, Devam Ediyor
"Ekonomik Öneme Sahip Sideritis Türelerinden (S. condensata, S. congesta, S. stricta) Katma Değeri Yüksek Gıda Takviyelerinin Üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/15/AR-GE/54, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı Salvia (Ada Çayı) Türlerinin HPLC-IT-TOF-MS ile Taranması, Sekonder Metabolitlerinin Saflaştırılması ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114Z801, Danışman, Devam Ediyor
"Nükleer Faktör KappaB inhibisyon etkili triterpenlerin sentezi ve ilaç olma potansiyellerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113Z694, Yönetici, 2017
"BVÜ Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), İSTKA Yenilikçi İstanbul Projesi, Yönetici, 2015
"Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Ağaç Mantarlarından İmmünomodülatör ve Antikanser Aktivite Gösteren Bileşiklerin İzolasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması", TÜBITAK Projesi, 114Z550, Danışman, 2017
"Teucrium alyssifolium'dan İzole Edilmiş Olan Alisin A, Alisin B (Diterpen), Sirsiliol ve Sirsilineol (Flavonoid) Bileşiklerinin in vitro Anti Diyabetik Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Z640, Araştırmacı, 2015
"Origanum Solymicum P.H. Davis, Origanum Husnucan-Basari, Origanum Bilgeri P.H. Davis., Origanum Rotundifolium Boiss., Origanum Onites L., Origanum Cyriacum L. Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin Aktivite Kontrollü İzolasyonu, Yapılarının Aydınlatılması ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113Z195, Danışman, 2015
"Özgün İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç Sektörü’ne Bilgi ve Teknoloji Aktarma Amaçlı Bir Teknoloji Merkezi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ağının Kurulması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), İSTKA; İTAM Projesi, Yönetici, 2014
"Deneysel Multipl Skleroz Modelinde (DAE) MSCOV'un İyileştirici Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Saptanması", TÜBITAK Projesi, 112S187, Danışman, 2015
"Trakya Bölgesinde Yetişen Trifolium Türlerinden Flavonoidlerin İzolasyonu, Yapılarının Açıklanması, Antioksidant Ve Tirozinaz İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T779, Danışman, 2011
"Isolation and Structure Elucidation of Xanthons from Polygala Species Growing in Turkey and Investigation of Antioxidant, and Monoamine Oxidase Inhibitory Activities", Bilimsel Araştırma Projesi, TBAG-U/236 - 107T870, Araştırmacı, 2011
"Batı Karadeniz Bölgesi Ormanlarında Yetişen Mor Çiçekli Orman Gülü Humusundaki Humik Madde Oranları Tespit Edilerek Bölgenin Humik Madde Potansiyelinin Belirlenmesi ve Organik Bileşiklerin Yapılarının Aydınlatılması", TÜBITAK Projesi, 108T073, Danışman, 2010
"Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen İğne Yapraklı Ağaç Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi, Lifsel Özellikleri ve Yararlanma İmkânları", TÜBITAK Projesi, 107T870, Araştırmacı, 2011
"ITÜ – DPT Nanoteknoloji Merkezi Kurulması”, (İTÜ Rektörlük Şemsiye Projesi, Nanodrug Alt Projesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), -, Yönetici, 2012
"Bazı Salvia Türlerinin Antioksidan ve Anti-Alzheimer Aktivite Potansiyeline Sahip Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapı Tayinleri", TÜBITAK Projesi, 107T592, Yönetici, 2010
"Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen İğne Yapraklı Ağaç Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi, Lifsel Özellikleri ve Yararlanma İmkânları", TÜBITAK Projesi, 107O352, Danışman, 2010
"Güneybatı Anadolu'da Endemik Olarak Yayılış Gösteren Salvia Türlerinin Antioksidan Aktiviteli Bileşiklerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 106T095, Araştırmacı, 2009
"Synthesis and Properties of New Highly Hydrophobic and Photostable 3-Hydroxyflavones and Their Applications in Biomembrane Studies", Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBİTAK-Ukranya Projesi - TBAG-U92, Araştırmacı, 2007
"Türkiye İçin Endemik Olan İki Türün (Sideritis Stricta Boiss & Heldr. ve Sideritis Condensata Boiss & Heldr.) Diterpen Bileşiklerinin Belirlenmesi ve Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 103T067, Araştırmacı, 2006
"Bioactive Turkish Plant Constituents", Bilimsel Araştırma Projesi, NSF/TÜBİTAK 0002071/TBAG-U53, Yönetici, 2003
"Cell Culture Studies on Salvia Species to Obtain Their Secondary Metabolites", Bilimsel Araştırma Projesi, DFG, Yönetici, 2001
"Balıkesir Kazdağı Yöresinde Yetişen Sideritis Türlerinin Diterpen Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 196T022, Araştırmacı, 2000
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Topçu G,Burak ERMAN, "Inhibition of NF-KappaB activity by triterpene compounds ", TÜRKIYE, Patent, WO20120481A, Mart 2012
Topçu G,Burak ERMAN, "Triterpenler ile NF-KappaB Aktivitesinin İnhibisyonu ", TÜRKIYE, Patent, 1110/TR , Ocak 1996
Topçu G,Ayhan Ulubelen , Candan BOZOK-JOHANSSON, "Isolation and Structure Elucidation of Antituberculous Active Natural Compunds", TÜRKIYE, Patent, TP 96/00879, Ocak 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü