Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - Devam Ediyor Türkiye Denizlerindeki Bazı Makroalglerin Fitokimyasal İncelenmesi ve Biyoaktif Bileşiklerinin Belirlenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G. (Yürütücü)

 • 2017 - Devam Ediyor Capparis ovata'dan İzole Edilen Olean-12-En-28-Ol, 3ß Pentakosanoat'ın (OPC) Multipl Skleroz'un Semptomatik Tedavisi İçin in Vivo Etkinliğinin Incelenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  DAĞ A. , ŞENOL H. , TOPÇU G.

 • 2016 - Devam Ediyor Bezmialem Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (YABBE) Altyapı Donanımı. Alt Proje: NFkB Yolak İnhibitörlerinin Tasarımı ve Bu İnhibitörler için Hedefli Taşıyıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  TOPÇU G. (Yürütücü)

 • 2015 - Devam Ediyor Bazı Salvia (Ada Çayı) Türlerinin HPLC-IT-TOF-MS ile Taranması, Sekonder Metabolitlerinin Saflaştırılması ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2017 - 2020İki Endemik Sideritis Türü Üzerinde fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmalar

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  Topçu G. (Yürütücü)

 • 2015 - 2020Ekonomik Öneme Sahip Sideritis Türelerinden (S. condensata, S. congesta, S. stricta) Katma Değeri Yüksek Gıda Takviyelerinin Üretimi

  TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

  Topçu G. (Yürütücü) , Dincel D.

 • 2018 - 2019Vinca ispartensis Bitkisinin Biyoaktif İndol Alkaloidlerinin Araştırılması

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  Topçu G. (Yürütücü) , Atasoy S. , Boğa M.

 • 2017 - 2019Prangos ilanae bitkisinden biyoaktif furokumarinlerin izolasyonu ve antikoagülan etkilerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Topçu G. (Yürütücü) , Dincel D. , Uçkaya F.

 • 2016 - 2018Glaucium corniculatum (L.) Rud. Subsp. corniculatum ve Glaucium flavum Crantz türlerinden biyoaktif alkaloitlerin izolasyonu, antioksidan ve antikolinesteraz etkinliğinin incelenmesi,

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Topçu G. (Yürütücü) , Kuşman T., Dincel D.

 • 2014 - 2017Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Ağaç Mantarlarından İmmünomodülatör ve Antikanser Aktivite Gösteren Bileşiklerin İzolasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2014 - 2017Nükleer Faktör KappaB inhibisyon etkili triterpenlerin sentezi ve ilaç olma potansiyellerinin araştırılması

 • 2014 - 2015Teucrium alyssifolium'dan İzole Edilmiş Olan Alisin A, Alisin B (Diterpen), Sirsiliol ve Sirsilineol (Flavonoid) Bileşiklerinin in vitro Anti Diyabetik Etkilerinin Araştırılması

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2014 - 2015BVÜ Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  TOPÇU G. (Yürütücü)

 • 2013 - 2015Origanum Solymicum P.H. Davis, Origanum Husnucan-Basari, Origanum Bilgeri P.H. Davis., Origanum Rotundifolium Boiss., Origanum Onites L., Origanum Cyriacum L. Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin Aktivite Kontrollü İzolasyonu, Yapılarının Aydınlatılması ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2012 - 2015Deneysel Multipl Skleroz Modelinde (DAE) MSCOV'un İyileştirici Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Saptanması

  TÜBİTAK Projesi

  GAZİOĞLU I. , TOPÇU G.

 • 2013 - 2014Özgün İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç Sektörü’ne Bilgi ve Teknoloji Aktarma Amaçlı Bir Teknoloji Merkezi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ağının Kurulması

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  TOPÇU G. (Yürütücü) , TUNCABOYLU D. C.

 • 2007 - 2012ITÜ – DPT Nanoteknoloji Merkezi Kurulması”, (İTÜ Rektörlük Şemsiye Projesi, Nanodrug Alt Projesi

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  TOPÇU G. (Yürütücü)

 • 2009 - 2011Trakya Bölgesinde Yetişen Trifolium Türlerinden Flavonoidlerin İzolasyonu, Yapılarının Açıklanması, Antioksidant Ve Tirozinaz İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2008 - 2011Isolation and Structure Elucidation of Xanthons from Polygala Species Growing in Turkey and Investigation of Antioxidant, and Monoamine Oxidase Inhibitory Activities

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  TOPÇU G.

 • 2008 - 2010Batı Karadeniz Bölgesi Ormanlarında Yetişen Mor Çiçekli Orman Gülü Humusundaki Humik Madde Oranları Tespit Edilerek Bölgenin Humik Madde Potansiyelinin Belirlenmesi ve Organik Bileşiklerin Yapılarının Aydınlatılması

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2007 - 2010Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen İğne Yapraklı Ağaç Kozalaklarının Kimyasal Bileşimi, Lifsel Özellikleri ve Yararlanma İmkânları

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2007 - 2010Bazı Salvia Türlerinin Antioksidan ve Anti-Alzheimer Aktivite Potansiyeline Sahip Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapı Tayinleri

 • 2006 - 2009Güneybatı Anadolu'da Endemik Olarak Yayılış Gösteren Salvia Türlerinin Antioksidan Aktiviteli Bileşiklerinin Araştırılması

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2004 - 2007Synthesis and Properties of New Highly Hydrophobic and Photostable 3-Hydroxyflavones and Their Applications in Biomembrane Studies

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  TOPÇU G.

 • 2003 - 2006Türkiye İçin Endemik Olan İki Türün (Sideritis Stricta Boiss & Heldr. ve Sideritis Condensata Boiss & Heldr.) Diterpen Bileşiklerinin Belirlenmesi ve Aktivitelerinin İncelenmesi

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.

 • 2000 - 2003Bioactive Turkish Plant Constituents

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  TOPÇU G. (Yürütücü)

 • 2000 - 2001Cell Culture Studies on Salvia Species to Obtain Their Secondary Metabolites

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  TOPÇU G. (Yürütücü)

 • 1996 - 2000Balıkesir Kazdağı Yöresinde Yetişen Sideritis Türlerinin Diterpen Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar

  TÜBİTAK Projesi

  TOPÇU G.