Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Recent Advances in Spectroscopic Methods: Applications in Industry and Agriculture

  Davetli Konuşmacı

  Dakar, Senegal

 • 2019 The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2019 The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants,

  Davetli Konuşmacı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2019 7. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2019 7. İlaç Kimyası Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 International Symposium on Advances in Lamiaceae Science

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 International Symposium on Advances in Lamiaceae Science

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2016 6th EuChems Chemistry Congress

  Katılımcı

  Sevilla, İspanya

 • 2016 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2016 41st FEBS Congress, Molecular and Systems Biology for a Better Life

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2015 IVEK 2rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 3rd International BAU Drug Design Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2015 1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 XIXth International Congress Phytopharm 2015 New Phytotherapeutics– Developments, Requirements and Success for Patients with Rational Phytotherapy and Courses GxP in Biomedical Research

  Katılımcı

  Bonn, Almanya

 • 2015 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Royal Society of Chemistry, Medicinal Chemistry Residential School

  Katılımcı

  Leicester, İngiltere

 • 2014 IVEK First International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 ISNFF - 7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 International Workshop on Determining Antioxidants as Reactive Species Scavengers

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 2nd Int. BAU Drug Design Congress

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 44th IUPAC World Chemistry Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 XVIII èmes Journées Internationales de Chimie

  Davetli Konuşmacı

  Constantine, Cezayir

 • 2012 Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongres

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2011 Labiatae Familyası Bitkileri Üzerindeki Çalışmalar, Virginia Teknik Üniversitesi, Politeknik Enstitüsü, Virgina, USA

  Davetli Konuşmacı

  Virginia, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2011 New Challenges in Natural Products Chemistry

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 New Challenges in Natural Products Chemistry, Conference in honour of Prof. Dr. Ayhan Ulubelen

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 Phytochemical Society of Europe to the International Symposium on “Terpenes- Application, Activity and Analysis

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 3th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Workshop on Antioxidant Measurement Assay Methods

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 International Society for Nutraceuticals and Functional Foods (ISNFF)

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 International Society for Nutraceuticals and Functional Foods (ISNFF)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 42th IUPAC World Chemistry Congress

  Katılımcı

  Glasgow, İngiltere

 • 2009 İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 XXII Ulusal Kimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2008 NanoTR4 (4. Nanoscience and Nanotechnology Conference)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 XXI. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2007 XI. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2007 XXI. Ulusal Kimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Malatya, Türkiye

 • 2007 International Conference on Organic Chemistry

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2006 10th International Symposium on Natural Product Chemistry

  Davetli Konuşmacı

  Karachi, Pakistan

 • 2006 10th International Symposium on Natural Product Chemistry

  Katılımcı

  Karâchi, Pakistan

 • 2004 Doğal Ürünler Kimyasında Son Gelişmeler, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2004 Bitki Kimyası Araştırmalarının Geleceği, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  Manisa, Türkiye

 • 2004 12th International Biotechnology Symposium and Exhibition

  Katılımcı

  Santiago, Şili

 • 2004 TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2004 XVIII. Ulusal Kimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Kars, Türkiye

 • 2004 XIV. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2004 Üniversiteler ve Bilim Dünyasında Gezinti, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Spektral Analizlerde Problem Çözümleri-Terpenoitler, HAFAG, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2003 3rd International Symposium on Natural Drugs

  Katılımcı

  Napoli, İtalya

 • 2003 XVII. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Doğal Kaynaklı Ürün Geliştirme: Kozmetik Sektöründe Doğal Hammaddelerin Yeri Paneli, Kocaeli Üniversitesi

  Panelist

  Kocaeli, Türkiye

 • 2003 Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Konferansında konuşmacı, İ. Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP)

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2002 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP)

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2002 3rd Aegean Analytical Chemistry Days

  Katılımcı

  Mitilíni, Yunanistan

 • 2002 XVI. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2002 harmacy and Pharmaceutical Sciences World Congress 2002, 62nd Congress of FIP

  Katılımcı

  Nice, Fransa

 • 2002 International Organic Chemistry Meeting

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

 • 2002 International Organic Chemistry Meeting

  Katılımcı

  Hatay, Türkiye

 • 2002 International Organic Chemistry Meeting

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

 • 2002 Dünyada ve Türkiye’de Bitki Kimyasının Yeri, On Sekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Konferans Salonu

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2001 4th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (SCNC-2001)

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2000 22nd IUPAC International Symposium on the Chemistry of Natural Products Congress

  Katılımcı

  São Paulo, Brezilya

 • 2000 XIV. Ulusal Kimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2000 XIV. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2000 XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Marmara Üniversitesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 Bioactive Compounds from Turkish Salvia Species, Leibniz Institute für Pflanzenbiochemie, Halle (Saale), Germany

  Davetli Konuşmacı

  Halle, Almanya

 • 1999 19th International Meeting on Organic Geochemistry

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 2000 Years of Natural Products Research-Past, Present and Future- Joint Meeting of the ASP, AFERP, GA and PSE” Congress

  Katılımcı

  Amsterdam, Hollanda

 • 1999 Bitkilerin İlaç Olarak Kullanımı ve Örnekleri, MKÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  Hatay, Türkiye

 • 1998 5th Congress of the Mediterranean Society of Clinical Pharmacology

  Davetli Konuşmacı

  Marrakush, Fas

 • 1998 5th Congress of the Mediterranean Society of Clinical Pharmacology

  Katılımcı

  Marrâkush, Fas

 • 1998 XII. Ulusal Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 1998 Innovative Technologies for Textiles

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1998 XIIth lnt. Symp. on Plant Orginated Crude Drugs

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1997 XI. Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 1997 XI. Kimya Kongresi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 1997 Mass Spektroskopisi ve Uygulamaları, Y.T.Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 5th International Symposium for Pharmaceutical Sciences

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1997 Modern NMR Teknikleri ve Uygulamaları Semineri, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 1996 Tek ve Çift Dimensiyonlu NMR Teknikleri ve Uygulamaları, Y.T.Ü., Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 1996 27th International Symposium on Essential Oils

  Katılımcı

  Wien, Avusturya

 • 1996 44th Annual Congress of the Society for Medicine Plant Research and a Joint Meeting with the Czech Biotechnology Society

  Katılımcı

  Praha, Çek Cumhuriyeti

 • 1996 XI. Meeting on Vegetable Crude Drugs

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1995 Bitki Kimyasındaki Son Gelişmeler, Balıkesir Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  Balıkesir, Türkiye

 • 1995 35th IUPAC World Chemistry Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1995 Bitki Kimyası’nın Dünyadaki Yeri ve Önemi, TÜBİTAK MAM- Kimya Araştırma Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

 • 1995 36. Annual Meeting of the American Society Pharmacognosy

  Katılımcı

  Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1995 4th Int. Symposium on Pharmaceutical Sciences

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1994 First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1994 XXIII. Semaine Medicale Balkanique

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1993 Çift Dimensiyonlu NMR Teknikleri, NMR Yaz Okulu TÜBİTAK-MAM

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

 • 1993 34th IUPAC World Chemistry Congress

  Katılımcı

  Beijing, Çin

 • 1993 Regional Seminar on Chemistry of Medicinal Plants

  Davetli Konuşmacı

  Chengdu, Çin

 • 1993 Regional Seminar on Chemistry of Medicinal Plants

  Katılımcı

  Chengdu, Çin

 • 1993 Xth Meeting on Vegetable Crude Drugs

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1993 X. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1992 18th IUPAC Symposium on the Chemistry of Natural Products

  Katılımcı

  Strasbourg, Fransa

 • 1992 Natural Products and Drugs

  Katılımcı

  Strasbourg, Fransa

 • 1992 4th International Congress on Phytotherapy

  Katılımcı

  München, Almanya

 • 1992 ASOMPS VII. Meeting

  Katılımcı

  Manila, Filipinler

 • 1992 5th International Symposium on Natural Product Chemistry

  Katılımcı

  Karâchi, Pakistan

 • 1992 5th International Symposium on Natural Product Chemistry

  Davetli Konuşmacı

  Karachi, Pakistan

 • 1992 5th International Symposium on Natural Product Chemistry

  Davetli Konuşmacı

  Karachi, Pakistan

 • 1991 4th World Congress Holistic Approach Health for All

  Katılımcı

  Bengalûru, Hindistan

 • 1991 4th World Congress Holistic Approach Health for All

  Davetli Konuşmacı

  Bengaluru, Hindistan

 • 1991 International Research Congress on Natural Products, 32nd Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy

  Katılımcı

  Illinois, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1991 Uluslararası Katılımlı II. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1991 IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 1991 VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 1991 28th Annual Medicinal Chemistry Meeting-in-Miniature

  Katılımcı

  Kansas, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1990 50th International Congress of FIP (Federation Internationale Pharmaceutique)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1989 International research congress on Natural Products

  Katılımcı

  San Juan, Porto Riko

 • 1987 American Society of Pharmacognosy 28th Annual Meeting

  Katılımcı

  Rhode Island, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1987 PCRPS, Triterpenoid and Diterpenoid Compounds from Salvia Species

  Davetli Konuşmacı

  Illinois, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1987 International Symposium on Medicinal Plants Chemistry

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1987 NIH Workshop: Bioassays for Discovery of Antitumor and Antiviral Agents from Natural Sources

  Katılımcı

  Maryland, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1985 II Kimya Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1985 Çapa Tıp Fakültesi-Sağlık Bilimleri Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2019 TEB Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü

  Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi

 • Eylül 2018 87 Başarılı Kadın Bilimcimiz

  Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi

 • Haziran 2015 TAF Network Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Ödülü

  TAF Network

 • Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi ATIF Ödülü 2011 (Atıfı 1000’ün üstünde olan İÜ’de çalışmış toplam 20 öğretim üyesinden biri olarak)

  İstanbul Üniversitesi

 • Mart 1998 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK-MAM (MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ)

Burslar

 • 2001 - 2004 TÜBİTAK-NSF (TÜBİTAK-National Science Foundation) projesi bursu, Misafir Profesör

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

 • 2000 - 2000 DFG Projesi

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

 • 1992 - 1992 Misafir Araştırıcı

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

 • 1990 - 1990 Misafir Araştırıcı - CENTO Bursu

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

 • 1986 - 1988 NCI Doktora Sonrası Araştırma Bursu

  Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3676

h-indeksi (WOS): 31