Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2012 Tıpta Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2006 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Otoimmun ve Vasküler Hastalıklarda Erken Dönemde Endometriyum Reseptivitesinin Değerlendirilmesi’

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2015Gamet Eldesi ve Mikromanipülasyon Teknikleri Kursu

  Mesleki Kurs , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2014Yeterlilik Belgesi

  Sağlık ve Tıp , Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

 • 2014Embriyonik Kök Hücre Kültürü

  Mesleki Kurs , TÜBİTAK MAM Gebze

 • 2014İleri Biyoisatistik Kursu

  Kişisel Gelişim , ANKARA TABİP ODASI

 • 2014Temel Biyoistatistik Kursu

  Kişisel Gelişim , ANKARA TABİP ODASI

 • 2008Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Teknikleri

  Mesleki Kurs , Hacettepe Üniversitesi

 • 2006Akılcı Farmakoterapi Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı