Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 XXIII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 XXII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 XX. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 19. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2015 Normal Gebelikler, Parsiyel ve Komplet Hidatidiform Mollerde Lösemi İnhibe Edici Faktör ve İnsulin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Ekspresyonu

  Turkey Maternal Fetal Medicine And Perinatology

 • Mayıs 2014 Otoimmün ve Vasküler Hastalıklarda Erken Dönemde Endometriyum Reseptivitesinin Değerlendilmesi

  Türkiye Histoloji Ve Embriyoloji Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 45

h-indeksi (WOS): 3