Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Şubat 2021 Tez Savunma (Doktora)

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2009 - Devam Ediyor Türkiye Histoloji ve Embriyoloji Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2021 BEZMİÂLEM SCİENCE

  Hakemli Bilimsel Dergi