Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Noncovalent Pyrene-Polyethylene Glycol Coatings of Carbon Nanotubes Achieve in Vitro Biocompatibility.

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, cilt.34, ss.12071-12082, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cross-reacting material 197 (CRM197) affects actin cytoskeleton of endothelial cells.

General physiology and biophysics, cilt.36, ss.383-389, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis of New Anthraquinone Derivatives and Anticancer Effects on Breast Cancer Cell Lines

The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics, cilt.4, ss.271-276, 2018 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Jasplakinolid ile F-aktin Stabilizasyonu Uygulanan Endotel Hücrelerinde Difteri Toksini Trafiği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.48, sa.3, ss.167-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis of New Anthraquinone Derivates and Anticancer Effects on Breast Cancer Cell Lines

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.271-276

Actin cytoskeleton interacting with cross-reacting material 197 (CRM197)

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Colchicine effect on post-translational modifications of eukaryotic elongation factor-2

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Protein Sentezi, Hücre iskeleti ve İnflamasyon

28-29.Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 6 - 09 Eylül 2017

Intracellular trafficking of DiphtheriaToxin Mutant CRM197

3. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2 - 06 Haziran 2014

FB Cloning From Toxin Fragments And Obtaining Antibody.

2. Uluslararası Biyofizik Kongresi ve GAP’ta Biyoteknoloji 21.Ulusal Biyofizik Kongresi, 5 - 09 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Kaslar

Bir Bakışta Fizyoloji, Hande Yapışlar, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.31-38, 2019

Dolaşım Dilimi Fizyolojisi

Özet Fizyoloji, Prof. Dr. Ziya Ziylan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.173-197, 2019

Kaslar

Bir Bakışta Fizyoloji, Hande Yapışlar, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.31-38, 2019

Dolaşım Dilimi Fizyolojisi

Özet Fizyoloji, Ziya Saylan, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.173-197, 2019