Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik, Türkiye

 • 2008 - 2010Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik, Türkiye

 • 2004 - 2008Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017Doktora

  İnflamatuvar Hastalıklarda Kolşisin Tedavisinin Protein Sentezi ve Hücre İskeleti Bağlamında Moleküler Mekanizmasının Aydınlatılması

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik

 • 2010Yüksek Lisans

  Difteri Toksininin Klonlanması ve Toksinin Endozomal Süreçte Aktinle İlişkisi

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Sağlık ve Tıp

  Etik Kurulların Yapılanması için Standardizasyon Gereklilikleri Kursu , T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu

 • 2019Sağlık ve Tıp

  İleri İyi Klinik Uygulamalar , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2019Sağlık ve Tıp

  Temel iyi Klinik Uygulamalar , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2019Sağlık ve Tıp

  Introduction to the Small-Molecule Drug Discovery Suite , Schrödinger

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası , Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

 • 2018Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticinin Eğitimi , Uludağ Üniversitesi

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Leica EM Sample Preperation of Biological Materials , Leica

 • 2017Sağlık ve Tıp

  Olympos BX50 model mikroskop ve CellsSense Entry yazılım kullanımı , İncekaralar

 • 2014Proje Yönetimi

  Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme Eğitimi , TUBITAK