Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Biyofizik, 2011-2017
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Biyofizik, 2008-2010
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, 2004-2008
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İnflamatuvar Hastalıklarda Kolşisin Tedavisinin Protein Sentezi ve Hücre İskeleti Bağlamında Moleküler Mekanizmasının Aydınlatılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Biyofizik Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, "Difteri Toksininin Klonlanması ve Toksinin Endozomal Süreçte Aktinle İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Biyofizik Aralık, 2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü