Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An HPLC Method for the Determination of Saxagliptin in Human Plasma with Fluorescence Detection

Journal of Advances in Chemistry, cilt.5, ss.810-818, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prangos ilanae Bitkisinden Elde Edilen Kumarinlerin Antikoagülan Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası 7. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 March 2019, ss.118

Capsella bursa-pastoris Bitkisinin Antikolinestereaz Potansiyelinin Araştırılması

2.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 November 2018, ss.135

Stachys thirkei C. Koch Bitkisinin Antikolinesteraz Potansiyelinin Araştırılması

International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 April 2017, ss.98

Bioactive Furocoumarins from Prangos ilanae, an Endemic Species to the Mountain Ida

XIXth International Congress Phytopharm 2015 New Phytotherapeutics – Developments, Requirements and Success for Patients with Rational Phytotherapy and courses GxP in biomedical research, Bonn, Almanya, 21 July 2015, ss.68

Isolation of Furocoumarins From Ferulago blancheana Post and Investigation of Their Anticholinesterase Activity

19h International Congress Phytopharm 2015 New Phytotherapeutics– Developments, Requirements and Success for Patients with Rational Phytotherapy and courses GxP in biomedical research, Bonn, Almanya, 22 July 2015, ss.6

Biological Activities and Chemical Composition of Ferulago idaea

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 09 June 2015, ss.348

Antioxidant Potential and Fatty Acid Content of Echinops viscosus DC. subsp. bithynicus,

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 09 June 2015, ss.258

Fatty acid content of Reseda lutea var. lutea with antioxidant potential.

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Türkiye, 09 June 2015, ss.156

Phytochemical Investigation of Sideritis albiflora with Antioxidant Activity

44th World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 August 2013, ss.155

“Kaz Dağı Bölgesine Endemik Ferulago trojana Bitkisinin Biyoaktif Kumarinleri

Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 October 2012, ss.1

Cholinesterase Inhibitory Activity of a Series Salvia Species

3th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 09 June 2010, ss.56