Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF POLYBROMINATED DIPHENYL ETHERS IN HUMAN MILK

JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.65, ss.4726-4736, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A High-Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Meropenem in Serum

Journal Of Chromatographic Science, cilt.58, ss.144-150, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

LIQUID CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF CAROTENOIDS IN FOODS

JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.64, ss.4492-4495, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ent-kaurane diterpenoids isolated from Sideritis congesta

PHYTOCHEMISTRY LETTERS, cilt.4, ss.436-439, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of dihydrocapsaicin adulteration in dietary supplements using LC-MS/MS

JOURNAL OF CHEMICAL METROLOGY, cilt.14, ss.77-82, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An HPLC Method for the Determination of Saxagliptin in Human Plasma with Fluorescence Detection

Journal of Advances in Chemistry, cilt.5, ss.810-818, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Passiflora incarnata L.’nin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019, ss.337

Prangos ilanae Bitkisinden Elde Edilen Kumarinlerin Antikoagülan Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası 7. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Mart 2019, ss.118

Capsella bursa-pastoris Bitkisinin Antikolinestereaz Potansiyelinin Araştırılması

2.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Kasım 2018, ss.135

Stachys thirkei C. Koch Bitkisinin Antikolinesteraz Potansiyelinin Araştırılması

International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.98

Isolation of Furocoumarins From Ferulago blancheana Post and Investigation of Their Anticholinesterase Activity

19h International Congress Phytopharm 2015 New Phytotherapeutics– Developments, Requirements and Success for Patients with Rational Phytotherapy and courses GxP in biomedical research, Bonn, Almanya, 22 Temmuz 2015, ss.6

Bioactive Furocoumarins from Prangos ilanae, an Endemic Species to the Mountain Ida

XIXth International Congress Phytopharm 2015 New Phytotherapeutics – Developments, Requirements and Success for Patients with Rational Phytotherapy and courses GxP in biomedical research, Bonn, Almanya, 21 Temmuz 2015, ss.68

Antioxidant Potential and Fatty Acid Content of Echinops viscosus DC. subsp. bithynicus,

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 09 Haziran 2015, ss.258

Fatty acid content of Reseda lutea var. lutea with antioxidant potential.

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Türkiye, 09 Haziran 2015, ss.156

Biological Activities and Chemical Composition of Ferulago idaea

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 09 Haziran 2015, ss.348

Phytochemical Investigation of Sideritis albiflora with Antioxidant Activity

44th World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 Ağustos 2013, ss.155

“Kaz Dağı Bölgesine Endemik Ferulago trojana Bitkisinin Biyoaktif Kumarinleri

Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 Ekim 2012, ss.1

Cholinesterase Inhibitory Activity of a Series Salvia Species

3th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 09 Haziran 2010, ss.56