Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2017 - Devam Ediyor Prangos ilane Bitkisinden Biyoaktif Furokumarinlerin İzolasyonu ve Antikoagülan Etkilerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNCEL D.

 • 2016 - Devam Ediyor Parsiyel Nefrektomi ve Flexible URS Hastalarında Oksidatif Stres Parametrelerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNCEL D. , KUŞMAN T.

 • 2018 - 2020Yeni hIKK2 inhibitörlerinin tasarımı, sentezi ve enzim inhibisyon deneyleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Dincel D. , Bütün B. (Yürütücü) , Akdemir A. , Topçu G.

 • 2015 - 2020Ekonomik Öneme Sahip Sideritis Türelerinden (S. condensata, S. congesta, S. stricta) Katma Değeri Yüksek Gıda Takviyelerinin Üretimi

  TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

  Topçu G. (Yürütücü) , Dincel D.

 • 2015 - 2018Biyolojik Sıvılardan Meropenem'in Yüksek Perormanslı Sıvı Kromatografisi İle Miktar Tayini

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNCEL D.

 • 2014 - 2015Ferulago blancheana Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNCEL D.

 • 2014 - 2015İstanbul Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulması

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  ERGİN KIZILÇAY G. , DİNCEL D. , KUŞMAN T. , SEVGİ E.

 • 2012 - 2015Sideritis albiflora bitkisinin sekonder metabolitlerinin saflaştırılması, fenolik içeriğinin belirlenmesi ve yağ asidi analizi,antioksidan,antimikrobiyal,antikolinesteraz ve DNA hasarı önleyici etkisinin araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNCEL D.

 • 2012 - 2013İdrarda ve plazmada üremik toksinlerin analizi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNCEL D.

 • 2010 - 2011Prangos ilanae ve Heracleum platytaenium Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi,

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  DİNCEL D.

 • 2007 - 2010Bazı Salvia Türlerinin Antioksidan ve Anti-Alzheimer Aktivite Potansiyeline Sahip Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapı Tayinleri