Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Prangos ilane Bitkisinden Biyoaktif Furokumarinlerin İzolasyonu ve Antikoagülan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, 6.2017/45, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Parsiyel Nefrektomi ve Flexible URS Hastalarında Oksidatif Stres Parametrelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3.2016/39, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Biyolojik Sıvılardan Meropenem'in Yüksek Perormanslı Sıvı Kromatografisi İle Miktar Tayini", BAP Doktora, 3450, Araştırmacı, 2018
"Ekonomik Öneme Sahip Sideritis Türelerinden (S. condensata, S. congesta, S. stricta) Katma Değeri Yüksek Gıda Takviyelerinin Üretimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/15/AR-GE/54, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Istanbul Fitoterapi Egitim, Arastırma ve Uygulama Merkezi Kurulması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TR10/14/YEN/0098, Araştırmacı, 2015
"Ferulago blancheana Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, BVÜ BAP/9.2014/17 , Araştırmacı, 2015
"İdrarda ve plazmada üremik toksinlerin analizi", BAP Diğer, 6.2012/14, Araştırmacı, 2013
"Sideritis albiflora bitkisinin sekonder metabolitlerinin saflaştırılması, fenolik içeriğinin belirlenmesi ve yağ asidi analizi,antioksidan,antimikrobiyal,antikolinesteraz ve DNA hasarı önleyici etkisinin araştırılması", BAP Diğer, 12-ASMYO-148, Araştırmacı, 2015
"Prangos ilanae ve Heracleum platytaenium Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi,", BAP Y.Lisans, 34417, Araştırmacı, 2011
"Bazı Salvia Türlerinin Antioksidan ve Anti-Alzheimer Aktivite Potansiyeline Sahip Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapı Tayinleri", TÜBITAK Projesi, 107T592, Bursiyer, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü