Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2018 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 2003 - 2008 Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Biyolojik Sıvılardan Meropenem'in Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi İle Miktar Tayini

  İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya

 • 2011 Yüksek Lisans

  Prangos ilanae ve Heracleum platytaenium Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu