Assoc. Prof. BÜLENT DURDU


Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology


Research Areas: Medicine, Internal Medicine Sciences, Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Health Sciences

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

273

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

302

H-Index (Scopus)

8

Project

2

Open Access

26
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Expertise In Medicine

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Rektörlük, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Turkey

1993 - 1999

1993 - 1999

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

2008

2008

Expertise In Medicine

SAĞLIKLI GEBELERDE TOKSOPLAZMA SEROPOZİTİFLİĞİ, IgG AVİDİTE DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ve SEROPOZİTİFLİĞE ETKİ EDEN ÇEŞİTLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bezmialem Vakıf University, Dahili Bilimler, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2009

2009

Hastane Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Health&Medicine

S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Research Areas

Medicine

Internal Medicine Sciences

Infectious Diseases and Clinical Microbiology

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Investigation of drug-related problems in hospitalized patients with respiratory diseases: a randomized controlled trial

Bektay M. Y., Sancar M., Okyaltirik F., Durdu B., Izzettin F. V.

50th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy, Polypharmacy and ageing - highly individualized, interprofessional, person-centered care, Praha, Czech Republic, 19 - 21 October 2022, vol.44, pp.1484 identifier

2022

2022

Covid-19'un akut böbrek hasar belirteçleri uzerine etkisi

Akkoyunlu Y., Koçyiğit A., Elçioğlu Ö. C., Güler E. M., Sümbül B., Okay G., et al.

10. EKMUD Bilimsel Kongresi , Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, pp.1-2

2022

2022

Andiç N., Meriç Koç M., Okay G., Durdu B., Akkoyunlu Y., Aslan T.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.376-377 Creative Commons License

2021

2021

Andiç N., Bolukçu S., Akkoyunlu Y., Okay G., Durdu B., Meriç Koç M.

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 May 2021, pp.587-588 Creative Commons License

2020

2020

Investigation of Antimicrobial Effect of Fluoxetine in Experimental Sepsis Modeled Rats

Çakır A., Bozali K., GÜLER E. M., Şahan E., DURDU B., KOÇYİĞİT A.

Bezmialem Vakif University 4rd Annual Medıcal Students Research Presentation Day, İstanbul, Turkey, 17 March 2020, vol.2020, pp.5-6

2018

2018

Hastanelerde Legionella Kontrolü

DURDU B.

Bezmialem Enfeksiyon Günleri 2, Olgularla Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 December 2018, pp.60-67

2018

2018

Kan Kültürü Örneklerinden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması

DURDU B., SÜMBÜL GÜLTEPE B., Bolukçu S.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar KongresiInternational Scientific Researches Congress (UBAK)( 09 – 13 Mayıs 2018 / Mardin), Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018

2017

2017

HIV İlişkili Kriptokokkoz

DURDU B.

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Turkey, 4 - 08 April 2017 Sustainable Development

2013

2013

Patients with viral hepatitis progressing with fulminant hepatic failure

YAŞAR K. K., Bakar M., DURDU B., Şengöz G.

5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tiran, Albania, 15 May 2013, pp.1 Sustainable Development

2013

2013

VZV encephalitis: a rare agent for encephalitis

YAŞAR K. K., Bakar M., DURDU B., Yıldırım F.

5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tiran, Albania, 15 May 2013, pp.1

2013

2013

Leptospirosis in Istanbul, Turkey: clinical, laboratory findings and outcomes of 22 cases

YAŞAR K. K., Bakar M., DURDU B., Şengöz G.

5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tiran, Albania, 15 May 2013, pp.1

2014

2014

Diffusion weighted MRI features of isolated pancreatic tuberculosis mimicking pancreatic carcinoma and value of percutaneous biopsy a case report

İSLİM F., SALIK A., ÇİFTÇİ S., DURDU B., SEVER N.

10. Balkan Congress of Radiology 10. Balkanski Kongres po Radiologiya Sandanski (Bulgaria), 01 November 2014 - 04 November 2012, vol.44, pp.274 Sustainable Development

2011

2011

Shewanella putrefaciens etkenli bir pnömoni olgusu

DURDU B., DURDU Y., GÜLEÇ N.

KLİMİK 2011, Turkey, 23 November - 27 March 2011

15

15

Never Give Up Fight with Hepatitis C

DURDU Y., DURDU B., GEDIK H.

APASL 2015, İstanbul, Turkey, 11 March 0015, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Covid-19 pandemisinden korunma yolları

DURDU B., AKKOYUNLU Y.

in: Covid-19 pandemisinde hastalık hastane yönetimi, , Editor, GENEL SATIŞ PAZARLAMA VE YAYINEVİ, İstanbul, pp.101-111, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Pnömosistoz

Durdu B., Meriç Koç M.

in: Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları - Özel Konular Fırsatçı Mantar Enfeksiyonları, Turan Aslan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.79-86, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Palyatif Bakım Hastalarında Enfeksiyon

DURDU B.

in: Palyatif Bakım, Akçakaya Adem, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.538-542, 2019

2019

2019

Pnömoni

DURDU B.

in: Palyatif Bakım, Akçakaya Adem, Editor, İstanbul Medikal Sağlık veYayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.547-552, 2019

2019

2019

İdrar Yolu Enfeksiyonları

DURDU B.

in: Palyatif Bakım, Akçakaya Adem, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.543-546, 2019

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

BEZMİALEM SCIENCE

Assistant Editor/Section EditorCongress and Symposium Activities

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

EKMUD 2017

Invited Speaker

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 273

h-index (WOS): 8