Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şizofrenili Bireylerde Aktivite Performansı, Yaşam Memnuniyeti ve Ruhsal Durum İlişkilerinin İncelenmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.4, ss.65-71, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Model of Human Occupation Perspektifi ile Psikodinamik Aktivite Eğitimi: Olgu Çalışması

3. Nörobilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019, ss.161

Huzurevinde Kalan Bireylerle Bir Öz Farkındalık Çalışması: Kawa Modeli Uygulaması

3. Uluslararası Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, ss.1452

Parkinson Hastalarında Aleksitimi ve Kognitif bozulma İlişkisi

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2018, ss.73

Engelli Çocuklarda Sanatsal Gelişim Evrelerinin İncelenmesi

Engellilik Araştırmaları Konferansı: Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.100-101

Az Görenlerde Bağımsız Yaşam ve Ergoterapi

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs 2013, ss.1