Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 3. Nörobilim Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 3. Uluslararası Farkındalık Konferansı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 4. Multiple Sklerozda Kognisyon Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Yaşlı dostu Hastane ve Sağlık Uygulamaları Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Ergoterapi ile Hayata Katılım

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Deneyimlerle Ergoterapiye Dair

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Fleksör Tendon Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Dünya Otizm Farkındalık Günü Paneli

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2013 Multidisipliner Yaklaşımla Vaka Çalışması

  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi