Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İntrakraniyal Meningiomların MRG’de Radyolojik Özellikleri: 136 Olgunun Retrospektif Analizi

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, cilt.28, ss.68

Atipik Meningiomların Cerrahi Sonuçları: 40 Olguluk Retrospektif Değerlendirme

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, ss.67

Patlayıcı Madde Yaralanmalarında Travmatik Beyin Hasarı

Türk Nöroşirurji derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018