Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temporomandibular dysfunction assessment in children treated with the Hall Technique: A pilot study

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.30, sa.4, ss.429-435, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of combined treatment of amiodarone and vitamin U on rat gingiva

INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, cilt.56, sa.10, ss.759-763, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Masticatory parameters of children with and without clinically diagnosed caries in permanent dentition

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.18, sa.2, ss.116-120, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antibacterial and cytotoxic properties of boron-containing dental composite

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.39, sa.3, ss.417-426, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Success rate of using metronidazole paste in pulpal treatment of infected deciduous molars: 6-30 months follow up

Journal of Dental Specialities, cilt.6, ss.115-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Factors for Early Childood Caries: A cross-sectional study in a Dental School

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.6, sa.4, ss.272-278, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prevalence of black stain and dental caries in children attending a university pediatric dentistry clinic in Istanbul

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, ss.1, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çocuk Diş Hekimliğinde MTA: Bir Literatür Güncellemesi

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Special Topics, cilt.3, ss.6-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evidence Based Dentistry Knowledge and Awareness Among Dental Students

III. ÇÜRÜMEDEN KORU SEMPOZYUMU/ III. PREVENT FROM CARIES SYMPOSIUM, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2020

İnternette fluor konulu Türkçe haber kaynaklarının kalitatif incelemesi

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019

Bir grup çocukta bilateral süt azı çekimlerinden sonra çiğneme parametreleri

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019

Dental approach to Niemann Pick Disease under general anaesthesia

24th IADH Congress, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos 2018, ss.1

A Recurrent Dental Trauma Case with Undisclosed Epilepsy History

20th World Congress on Dental Traumatology, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Ağustos 2018, ss.15

Primary teeth pulpectomy clinical and radiological success: A retrospective comparison of two techniques.

International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Türkiye, 05 Mart 2018, ss.1

Diş Çürüğü Olan ve Olmayan Çocuklarda Maksimum Isırma Kuvvetinin Ölçülmesi

Türk Pedodonti Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Potasyum

Diş Hekimliğinde Tükürük Elementleri, Ayşen Yarat, Editör, Marmara Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.56-59, 2016

Altın ve Gümüş

Diş Hekimliğinde Tükürük Elementleri, Ayşen Yarat, Editör, Marmara Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.138-143, 2016

Civa

Diş Hekimliğinde Tükürük Elementleri, Ayşen Yarat, Editör, Marmara Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.128-137, 2016

Fluoride in Saliva and its Impact on Health

Fluorine: Chemistry, Analysis, Function and Effects, Preedy VR, Editör, Royal Society of Chemistry , Londra, ss.173-185, 2015