Okul oncesi cocuklarin dis tedavi ihtiyaci ve davranis rehberligi tipinin tele-dis hekimligi ile saptanmasi: pilot calisma - Determining dental treatment need and behavioral guidance in preschool children via tele-dentistry: a pilot study


Gürsoy B., Kaya M. S.

27. Uluslararasi Turk Pedodonti Dernegi Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 7 - 10 October 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

AIM: The aim of this study was to compare the clinical examination (CE) and tele-dental examination (TE) in determining treatment needs and the type of behavioral guidance to be applied in preschool children.

METHODS: 4-6 years who received their first examination appointment in clinic and who didn’t have a general anesthesia indication for another medical procedure, didn’t need special care were included in study with parental consent. Dental exams were performed via CE: children seated in a dental chair accompanied by parents and TE: video interview was made via cellphone with children and their parents. A patient form recording; presence of spontaneous, provoked, food impaction pain, need for urgent and elective treatment, and the parent's prediction of treatment(PPT;Frankl Scale), the type of behavioral guidance(TBG:pharmacological/non-pharmacological) was used. The comparison of the categorical data distributions of patients in CE and TE were made using Fisher Exact test (p< 0.05).

RESULTS: 6 girls,5 boys with mean 4.6 ± 0.6 years of age, were enrolled. In CE and TE; no difference in the distribution of spontaneous (χ²: 5.238, p= 0.631), provoked (χ²: 0, p= 1), food impaction (χ²: 0.786, p= 0.659) pain. In the distribution of urgent need treatment (χ²: 4.545, p= 0.033) differences were found. There was no difference in the distribution of the need for elective treatment (χ²: 0.259, p= 0.611), PPT (χ²: 1.732, p= 0.489) and TBG (χ²: 0.733, p= 0.670).

CONCLUSIONS: TE was similar to CE in distinguishing the need for elective treatment and predicting TBG, but different in detecting urgent treatment needs.

 

Keywords: Tele-medicine, Tele-dentistry, Pediatric dentistry

 

AMAÇ: Tele diş hekimliği, muayene-konsültasyon gibi sağlık hizmetlerine fiziki erişim güçlüklerinde yeni bir seçenektir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi çocuklarda diş tedavi ihtiyaçlarının ve uygulanacak davranış rehberliği tipinin saptanmasında klinik muayene ile tele-diş muayenesini karşılaştırmaktır.

YÖNTEM: Çalışmaya, kliniğimizden ilk muayene randevusu alan 4-6 yaş arası sağlıklı ve başka bir tıbbi işlem sebebiyle genel anestezi endikasyonu olmayan, özel bakım ihtiyacı bulunmayan çocuklar, velinin onamı alınarak dahil edildi. Klinik muayene (KM); diş kliniğinde çocuk fotöyde oturup veli eşliğinde, Tele diş muayenesi (TM); çocuk ve velisiyle randevulaşılan saatte telefondan video görüşme yoluyla yapıldı. Her iki muayenede; spontan ağrı, provake ağrı, gıda sıkışma ağrısı, acil tedavi ihtiyacı ve elektif tedavi ihtiyacı varlığı ile velinin tedavideki davranış öngörüsü (Frankl Skalası), uygulanacak davranış rehberliği tipi (farmakolojik/non-farmakolojik), oluşturulan forma kaydedildi. Hastanın KM ve TM’deki kategorik veri dağılımlarının karşılaştırılması Fisher Exact testiyle (p< 0.05) yapıldı.

BULGULAR: Çalışmaya ortalama 4.6 ± 0.6 yaşında 6 kız 5 erkek dahil edildi. KM ve TM’de; spontan ağrı (χ²:  5.238, p= 0.631), provake ağrı (χ²: 0, p= 1), gıda sıkışma ağrısı varlığı (χ²: 0.786, p= 0.659) dağılımlarında fark bulunmamış, ancak acil tedavi ihtiyacı dağılımlarında fark (χ²: 4.545, p= 0.033) bulunmuştur. Elektif tedavi ihtiyacı (χ²:  0.259, p= 0.611), velinin tedavideki davranış öngörüsü (χ²:  1.732, p= 0.489) ve uygulanacak davranış rehberliği tipi (χ²:0.733, p= 0.670) dağılımlarında ise fark saptanmamıştır.

SONUÇLAR: Okul öncesi çocuklardan oluşan bu örneklemde TM elektif tedavi ihtiyacının ayırt edilmesi ve davranış rehberliği tipi öngörüsünde KM’ye benzer, acil diş tedavisi ihtiyaçlarının saptanmasında farklıdır. Acil tedavi ihtiyaçlarının TM ile saptanmasında mevcut yöntemin iyileştirilmesi gereklidir.

Anahtar kelimeler: Tele-tıp, tele-diş hekimliği, çocuk diş hekimliği