Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2002 Tıpta Uzmanlık

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Türkiye

 • 1988 - 1995 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Tıpta Uzmanlık

  Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Uygulanan Akut Normovolemik Hemodilüsyonun Hemodinami, Doku Oksijenizasyonu, Allojenik Kan Transfüzyonu İhtiyacı ve Mediyastinal Drenaj Miktarı Üzerine Olan Etkileri

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015İleri Transözefageal EKO Kursu

  Sağlık ve Tıp , Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

 • 2014Eğitici Formasyonu Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2012EKO WORKSHOP” Kursu

  Sağlık ve Tıp , Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

 • 2012Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Sağlık ve Tıp , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2011Eğiticinin Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2010ALS Provider Course

  Sağlık ve Tıp , European Resuscitation Council

 • 2008İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu

  Sağlık ve Tıp , TC Sağlık Bakanlığı