Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2002
  Tıpta Uzmanlık

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Türkiye

 • 1988 - 1995
  Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002
  Tıpta Uzmanlık

  Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Uygulanan Akut Normovolemik Hemodilüsyonun Hemodinami, Doku Oksijenizasyonu, Allojenik Kan Transfüzyonu İhtiyacı ve Mediyastinal Drenaj Miktarı Üzerine Olan Etkileri

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Sağlık ve Tıp

  İleri Transözefageal EKO Kursu
  , Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğitici Formasyonu Eğitimi
  , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2012Sağlık ve Tıp

  EKO WORKSHOP” Kursu
  , Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

 • 2012Sağlık ve Tıp

  Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu
  , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticinin Eğitimi
  , İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2010Sağlık ve Tıp

  ALS Provider Course
  , European Resuscitation Council

 • 2008Sağlık ve Tıp

  İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu
  , TC Sağlık Bakanlığı