Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Uzmanlık, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON, 1998-2002
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, , 1988-1995
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Uygulanan Akut Normovolemik Hemodilüsyonun Hemodinami, Doku Oksijenizasyonu, Allojenik Kan Transfüzyonu İhtiyacı ve Mediyastinal Drenaj Miktarı Üzerine Olan Etkileri", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Ekim, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İleri Transözefageal EKO Kursu, Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 2015
Eğitici Formasyonu Eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi , 2014
EKO WORKSHOP” Kursu, Göğüs-Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 2012
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2012
Eğiticinin Eğitimi, İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 2011
ALS Provider Course, European Resuscitation Council, 2010
İlaç Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu, TC Sağlık Bakanlığı , 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü