Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2010 - 2016
Doç.Dr., ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2010 - 2010
Yrd.Doç.Dr., ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2003 - 2010
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, , 12.05.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , , 08.05.2016 - Devam Ediyor
DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ YOĞUN BAKIM DERNEĞİ , , 27.04.2014 - 24.04.2016
Başhekim Yardımcısı, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, , 31.10.2010 - 09.06.2013
ODA BAŞKANLIĞI, BOLU DÜZCE TABİP ODASI , , 09.05.2010 - 15.05.2011
Etik Kurul Üyesi, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, , 08.01.2006 - 17.01.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ BİLİMLER, 11.05.2003 - 28.08.2005
VERDİĞİ DERSLER
TIVA&İNHALASYON ANESTEZİSİNDE FARMAKOEKONOMİ, Tıpta Uzmanlık, 2016-2017
PREOP KONSÜLTASYON GEREKLİ Mİ?, Tıpta Uzmanlık, 2016-2017
MİKROSİRKÜLASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
KPB'DEOPTİMAL PERFÜZYON, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
YAYIN ETİĞİ, Tıpta Uzmanlık, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, H.Uysal, "Hasta Volüm Durumunun Değerlendirilmesinde Pleth Variability Index, Transözefageal Ekokardiyografi, Transtorasik Ekokardiyografi ve Pulmoner Arter Kateteri Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Tıpta Uzmanlık, A.Sarpkaya, "Kronik hipertansif olgularda peroperatif dexmedetomidin kullanımının stress yanıt ve hemodinami üzerine etkileri", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BÖLÜMLERİ, Ağustos, 2009.
Tıpta Uzmanlık, E.Gümüş, "Diz protezi olgularında hasta kontrollü epidural anestezi ile levobupivakain ve levobupivakaine fentanil ilavesinin postoperatif analjezi ve stres yanıt üzerine etkisi", ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ, Mayıs, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü