Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler

 • 2010 - 2016Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler

 • 2010 - 2010Doç.Dr.

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler

 • 2003 - 2010Yrd.Doç.Dr.

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2016 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

 • 2010 - 2013Başhekim Yardımcısı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2006 - 2010Etik Kurul Üyesi

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2003 - 2005Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Bilimler

Verdiği Dersler

 • Tıpta UzmanlıkTIVA&İNHALASYON ANESTEZİSİNDE FARMAKOEKONOMİ

 • Tıpta UzmanlıkPREOP KONSÜLTASYON GEREKLİ Mİ?

 • Tıpta UzmanlıkMİKROSİRKÜLASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Tıpta UzmanlıkKPB'DEOPTİMAL PERFÜZYON

 • Tıpta UzmanlıkYAYIN ETİĞİ

Yönetilen Tezler

 • Hasta Volüm Durumunun Değerlendirilmesinde Pleth Variability Index, Transözefageal Ekokardiyografi, Transtorasik Ekokardiyografi ve Pulmoner Arter Kateteri Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması, KARAASLAN K. , H.UYSAL(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016
 • Kronik hipertansif olgularda peroperatif dexmedetomidin kullanımının stress yanıt ve hemodinami üzerine etkileri, KARAASLAN K. , A.SARPKAYA(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009
 • Diz protezi olgularında hasta kontrollü epidural anestezi ile levobupivakain ve levobupivakaine fentanil ilavesinin postoperatif analjezi ve stres yanıt üzerine etkisi, KARAASLAN K. , E.GÜMÜŞ(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2008