Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni Sorafenib Rutenyum komplekslerinin sentezi ve polimerik taşıyıcı sistemlerinin geliştirilerek ilaç olma potansiyellerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-SBAG 1001-217S645, Yönetici, Devam Ediyor
"Piridin içeren tirozin kinaz inbitörü yeni altın komplekslerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, BVU-BAP, Yönetici, Devam Ediyor
"İnönü Üniversitesi Proje Hazırlama Eğitimi", TÜBITAK Projesi, 2237, , 2014
"Yeni Platelet İnhibitörü Tuzların İlaç Etkin Maddesi Olarak Geliştirilmesi ve Aktivitelerinin Araştırılması", SAN TEZ, 0122.STZ.2013-1, Yönetici, 2015
"Bazı Lösemi Hücre Hatlarında Bor Bileşiklerinin Antikanserojenik Etkilerinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 111, Araştırmacı, 2013
"Bazı 4-Dihidroksiboril-DL-Fenilalanin Türevlerinin Au(III) ve Pt(II) Komplekslerinin Sitotoksik, Anjiyogenik ve Antianjiyogenik Etkileri Üzerine Çalışmalar", TÜBITAK Projesi, 110S077, Yönetici, 2012
"Bazı bidentat ligandların homo ve hetero dinükleer Au(III), Pt(II) ve Ru(II) komplekslerinin sitotoksik ve apoptotik etkileri üzerine çalışmalar", TÜBITAK Projesi, 108S206, Yönetici, 2011
"Bazı 2-aril ve 2-heteroaril-benzimidazol bileşiklerinin sentezleri ve yapı-etki ilişkilerinin kurulması üzerinde çalışmalar", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-853, Araştırmacı, 1992
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Benkli K,(BOREN) Öztürk, Y., Benkli, K., Dikmen, M., Cantürk, Z. , "Antikanserojenik etkiye sahip bir bileşik ve üretimi için bir yöntem", TÜRKIYE, Patent, 15192493.3-1451, Ocak 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü