Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2018 - Devam Ediyor Piridin içeren tirozin kinaz inbitörü yeni altın komplekslerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BENKLİ K. (Yürütücü) , ZENGİN KURT B.

 • 2018 - Devam Ediyor Yeni Sorafenib Rutenyum komplekslerinin sentezi ve polimerik taşıyıcı sistemlerinin geliştirilerek ilaç olma potansiyellerinin araştırılması

 • 2013 - 2015Yeni Platelet İnhibitörü Tuzların İlaç Etkin Maddesi Olarak Geliştirilmesi ve Aktivitelerinin Araştırılması

  Sanayi Tezleri Projesi

  BENKLİ K. (Yürütücü)

 • 2014 - 2014İnönü Üniversitesi Proje Hazırlama Eğitimi

  TÜBİTAK Projesi

  BENKLİ K.

 • 2011 - 2013Bazı Lösemi Hücre Hatlarında Bor Bileşiklerinin Antikanserojenik Etkilerinin Araştırılması

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  BENKLİ K.

 • 2010 - 2012Bazı 4-Dihidroksiboril-DL-Fenilalanin Türevlerinin Au(III) ve Pt(II) Komplekslerinin Sitotoksik, Anjiyogenik ve Antianjiyogenik Etkileri Üzerine Çalışmalar

  TÜBİTAK Projesi

  BENKLİ K. (Yürütücü)

 • 2009 - 2011Bazı bidentat ligandların homo ve hetero dinükleer Au(III), Pt(II) ve Ru(II) komplekslerinin sitotoksik ve apoptotik etkileri üzerine çalışmalar

  TÜBİTAK Projesi

  BENKLİ K. (Yürütücü)

 • 1990 - 1992Bazı 2-aril ve 2-heteroaril-benzimidazol bileşiklerinin sentezleri ve yapı-etki ilişkilerinin kurulması üzerinde çalışmalar

  TÜBİTAK Projesi

  BENKLİ K.