Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, Universiteit Leiden, Kimya Enstitüsü , Gorleous Lab, HOLLANDA, 2002-2002
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 1990-1996
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 1988-1990
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, , 1983-1987
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Bazı 3-aril-5-ariloksimetil[1,2,4]triazol türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Temmuz, 1996.
Yüksek Lisans, "alfa pinenden alfa terpineol eldesi", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Haziran, 1990.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Fransızca, Zayıf
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İleri Aromaterapi Eğitimi , Medipol Üniversitesi, 2018
Klinik Eczacılık ve İyi Eczacılık Uygulamaları Eğitimi, BezmialemVakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , 2018
Danışmanlık Eğitimi ve ORPHEUS Standartları , BezmialemVakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , 2018
KEYPS Eğiticinin Eğitimi , Anadolu Üniversitesi, 2016
Problem Çözme Teknikleri ve TRIZ Eğitimi , Anadolu Üniversitesi, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2015
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi , Anadolu Üniversitesi, 2015
Ulusal ve Uluslararası Proje Yönetimi Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2010
ISO 9001:2008 Dokümantasyon Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2008
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Temel Eğtimi, Anadolu Üniversitesi, 2008
ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2008
ISO 9001:2008 Temel Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2008
ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2008
Televizyon Programları “Sunucu-Televizyon Öğretmenliği” Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2007
HPLC Kalibrasyon Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2007
MOE Programı Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü