Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2002Post Doktora

  Universiteit Leiden, Kimya Enstitüsü , Gorleous Lab, Hollanda

 • 1990 - 1996Doktora

  Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1988 - 1990Yüksek Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1983 - 1987Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996Doktora

  Bazı 3-aril-5-ariloksimetil[1,2,4]triazol türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması

  Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 • 1990Yüksek Lisans

  alfa pinenden alfa terpineol eldesi

  Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • A1 BaşlangıçFransızca

 • B2 Orta Üstüİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Klinik Eczacılık ve İyi Eczacılık Uygulamaları Eğitimi , BezmialemVakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2018Sağlık ve Tıp

  İleri Aromaterapi Eğitimi , Medipol Üniversitesi

 • 2018Sağlık ve Tıp

  Danışmanlık Eğitimi ve ORPHEUS Standartları , BezmialemVakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Problem Çözme Teknikleri ve TRIZ Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  KEYPS Eğiticinin Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2015Diğer

  KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2010Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Ulusal ve Uluslararası Proje Yönetimi Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2008Eğitim Yönetimi ve Planlama

  ISO 9001:2008 Temel Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2008Kalite Yönetimi

  ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Temel Eğtimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2008Kalite Yönetimi

  ISO 9001:2008 Dokümantasyon Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2008Kalite Yönetimi

  ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2008Kalite Yönetimi

  ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2007Sağlık ve Tıp

  HPLC Kalibrasyon Eğitimi , İstanbul Üniversitesi

 • 2007Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Televizyon Programları “Sunucu-Televizyon Öğretmenliği” Eğitimi , Anadolu Üniversitesi

 • 2006Sağlık ve Tıp

  MOE Programı Eğitimi , Anadolu Üniversitesi