Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the lateral and posterior approaches in the treatment of pediatric supracondylar humeral fractures

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.27, sa.2, ss.108-114, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of bone marrow-stimulating technique in rotator cuff repair.

Journal of shoulder and elbow surgery, cilt.26, sa.8, ss.1360-1366, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Safety of modified Stoppa approach for Ganz periacetabular osteotomy: A preliminary cadaveric study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.50, sa.4, ss.409-414, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of two types of proximal femoral hails in the treatment of intertrochanteric femur fractures

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.21, sa.5, ss.385-391, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Treatment of unusual proximal humeral fractures using unilateral external fixator: a case series

European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, cilt.25, sa.4, ss.683-687, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intra-articular hyaluronate, tenoxicam and vitamin E in a rat model of osteoarthritis: evaluation and comparison of chondroprotective efficacy

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, sa.1, ss.1018-1026, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Arthroscopic diagnosis and treatment of an acetabular labrum bucket handle tear: a case report

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.125, sa.9, ss.649-652, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilateral complete-type discoid meniscus

Bezmialem Science, cilt.3, sa.3, ss.83-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Complete-type Medial Discoid Meniscus

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.3, sa.3, ss.83-86, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An innovative universal screw removal instrument.

Korean Journal of Spine, cilt.12, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Comparison of Pelvipedal Casting and Titanium Elastic Nailing After Traction in the Treatment of Pediatric Femur Diaphysis Fractures

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.5, ss.89-93, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatric transepiphyseal seperation and dislocation of the femoral head.

Case reports in orthopedics, cilt.2013, ss.703850, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BIOMECHANICAL COMPARISON OF THREE DIFFERENT PLATE CONFIGURATION FOR CLAVICLE MIDSHAFT FRACTURE FIXATION

SECEC-ESSSE CONGRESS(EUROPEAN SOCIETY FOR SURGERY OF THE SHOULDER AND THE ELBOW), 13 - 16 Eylül 2017

Periprostetik kemik kırıklarında ve kayıplarında fibular strut otogreft kullanımı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinde orta dönem sonuçlarımız

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

OXFORD FAZ3 UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİSİNDE ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

25.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

PERİPROSTETİK KEMİK KIRIKLARINDA VE KAYIPLARINDA FİBULA STRUT OTOGREFT KULLANIMI

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

Olgu sunumu izole talus subakut osteomiyelit sonrası gelişen ayak bileği septik artrit

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Total kalça artroplastisi direkt anterior yaklaşımında öğrenme eğrimiz

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ DİREKT ANTERİOR YAKLAŞIMINDA ÖĞRENME EĞRİMİZ

24.ULUSALTÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

ARTROSKOPİK LATERJET:ÖĞRENME EĞRİSİ VE ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

OLGU SUNUMUİZOLE TALUS SUBAKUT OSTEOMYELİTİ SONRASI GELİŞEN AYAKBİLEĞİ SEPTİK ARTRİT

24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

EKLEM KIKIRDAK LEZYONLARININ SINIFLAMASI

KIKIRDAK(TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MURAT BOZKURT,N.REHA TANDOĞAN,NURZAT ELMALI,CEM NURİ AKTEKİN, Editör, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

ARTROSKOPİ ÖNCESİ HASTA HAZIRLIĞI VE GÜNLÜK ARTROSKOPİ

ARTROSKOPİK CERRAHİ GÜNCEL BİLGİLER VE TEKNİKLER (TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MAHMUT N.DORAL,MEHMET AŞIK,DEVRİM AKSEKİ,SEFA MÜEZZİNOĞLU,HAKAN ÖZSOY, Editör, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

DİZ EKLEMİNDE KIKIRDAK DEFEKTLERİNİN TEDAVİ ALGORİTMASI

KIKIRDAK(TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MURAT BOZKURT,N.REHA TANDOĞAN,NURZAT ELMALI,CEM NURİ AKTEKİN, Editör, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

Diz Ekleminde Kıkırdak Defektlerinin Tedavi Algoritması

Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.115-122, 2016

Eklem Kıkırdak Lezyonlarının Sınıflaması

Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.39-44, 2016

KALÇA ARTROSKOPİSİ OSTEOKONDRAL LEZYONLAR

ARTROSKOPİK CERRAHİ GÜNCEL BİLGİLER VE TEKNİKLER (TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MAHMUT N.DORAL,MEHMET AŞIK,DEVRİM AKSEKİ,SEFA MÜEZZİNOĞLU,HAKAN ÖZSOY, Editör, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

DİZ ÇEVRESİ TENDİNİT VE BURSİTLER

ORTOPEDİ KAYNAKLI AĞRILAR, PROF.DR.UFUK TALU, Editör, BİLİMSEL TIP YAYINEVİ, 2013

TİBİA PROKSİMAL UÇ EKLEM İÇİ KIRIKLARI

TRAVMADA İLİZAROV UYGULAMALARI, PROF.DR.MEHMET ÇAKMAK, PROF.DR.CENGİZ ŞEN, Editör, İKLİM MATBAA, 2013