Süperior kapsül rekonstrüksiyonunda hücresiz insan dermal grefti ve tensor fasya lata otogreftinin karşılaştırılması: Tavşan modelinde histolojik ve biyomekanik çalışma


YILDIZ F., BİLSEL İ. K., PULATKAN M. A., KAPICIOĞLU M., UZER G., ÇETİNDAMAR T., ...More

10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes