Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2020 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2009 Dekan Yardımcısı

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1995 - 2002 Bölüm Başkan Yardımcısı

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Sempatomimetik - Sempatolitik İlaçlar - 2

 • Lisans Antihelmintik İlaçlar

 • Lisans Doz- Konsantrasyon- Etki İlişkisi- 1

 • Lisans Reçete Yazım Kuralları

 • Lisans Peptik Ülser İlaçları- 2

 • Lisans Antihipertansif İlaçlar -2

 • Lisans İlaçların Metabolizması - Atılımı- 2

 • Lisans Antiprotozoal İlaçlar

 • Lisans Periferik Vazodilatatörler

 • Lisans Bronkodilatatör ve Antiastmatik İlaçlar

 • Lisans Antimalaryal İlaçlar- 2

 • Lisans İLAÇ- RESEPTÖR İLİŞKİSİ -2

 • Lisans Reçete Yazım Kuralları

 • Lisans Kalsiyum ve Kemik Metabolizmasını Etkileyen İlaçlar- 2

 • Lisans Oral Hipoglisemik Ajanlar

 • Lisans Bakteri Hücre Duvar Sentez İnhibitörleri- 2

 • Lisans Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 • Lisans Glukokortikoidler

 • Lisans Antiepileptik İlaçlar -1

 • Lisans Antibiyotiklere Giriş ve Antimikrobiyal Tedavi İlkeleri- 1

 • Lisans Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar -1

 • Lisans Antihipertansif İlaçlar -2

 • Lisans Antiaritmik İlaçlar -1

 • Lisans İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI -2

 • Lisans Histamin- Serotonin- Bradikinin-2

 • Lisans D Vitamini ve Bifosfanatlar- 3

 • Lisans Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 • Lisans Parasempatomimetik - Parasempatolitik İlaçlar- 2

 • Lisans Cinsiyet Hormonları

 • Lisans Antimalaryal İlaçlar -2

 • Lisans Antifungal İlaçlar

 • Lisans Bakteriyal Protein Sentez İnhibitörleri- 1

 • Lisans D Vitamini ve Bifosfanatlar- 2

 • Lisans Antikonvülsan İlaçlar -2

 • Lisans Akılcı İlaç Kullanımı

 • Lisans Kalsiyum Metabolizmasına Etkili İlaçlar

 • Lisans Antimikrobiyal Kemoterapötiklere Giriş -2

 • Lisans Diyabetes Mellitus Tedavisi- 2

 • Lisans Sempatomimetik - Sempatolitik İlaçlar - 1

 • Lisans Parkinson ve Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar -1

 • Lisans NSAİİ

 • Lisans İBD İlaçları

 • Lisans Sedatif - Hipnotikler / Anksiyolitikler -2

 • Lisans Antimetabolit Antibiyotikler

 • Lisans Antimalaryal İlaçlar

 • Lisans İlaçların Emilimi -1

 • Lisans Bakteriyal Protein Sentez İnhibitörleri- 2

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI- 8

 • Lisans Emetik /Antiemetik - Laksatif-Pürgatif /Antidiyareik İlaçlar

 • Lisans Solunum Sistem Farmakolojisine Giriş

 • Lisans Antiviral İlaçlar- 2

 • Lisans Peptik Ülser İlaçları- 1

 • Lisans Antihiperlipidemik İlaçlar -1

 • Lisans Diğer Hücre Duvarını Etkileyen Antibiyotikler -2

 • Lisans İlaçların Metabolizması -1

 • Lisans Yaşlı- Çocuk ve Gebelerde Akılcı İlaç Kullanımı- 1

 • Lisans Antimikrobiyal İlaçların Klinik Kullanımı

 • Lisans Antihelmintik İlaçlar

 • Lisans Hücre Duvar Sentez İnhibitörleri -1

 • Lisans Doz- Konsantrasyon- Etki İlişkisi- 2

 • Lisans Kalsiyum ve Kemik Metabolizmasını Etkileyen İlaçlar- 1

 • Lisans Antimikrobiyal Kemoterapotiklere Giriş- 2

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI- 6

 • Lisans Antiviral İlaçlar -2

 • Lisans Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar -2

 • Lisans İlaçların FK/FD Etkileşimleri

 • Lisans Antimikrobiyal Kemoterapötiklere Giriş -1

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI- 3

 • Lisans Santral Etkili Kas Gevşeticiler

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI-1

 • Lisans Narkotik Analjezikler -2

 • Lisans DNA- Giraz İnhibitörleri -1

 • Lisans İlaçların Metabolizması -2

 • Lisans Genel Anestezikler -2

 • Lisans Antifungal İlaçlar- 2

 • Lisans İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar

 • Lisans Kanser Tedavisinin Klinik Farmakolojisi

 • Lisans Analeptikler

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI- 5

 • Lisans Nöromusküler Bloke Edici İlaçlar

 • Lisans İlaçların dağılımı -2

 • Lisans Antimalaryal İlaçlar- 1

 • Lisans Diğer Hücre Duvarı Sentez İnhibitörleri

 • Lisans Otonom Sinir Sistemine Giriş

 • Lisans Antisepresan İlaçlar- Antimanik İlaçlar -1

 • Lisans Tiroid İlaçları

 • Lisans Antisepresan İlaçlar- Antimanik İlaçlar -2

 • Lisans İlaçların Emilimi - Dağılımı- 3

 • Lisans Hücre Duvar Sentez İnhibitörleri -2

 • Lisans Sedatif - Hipnotikler / Anksiyolitikler -1

 • Lisans Lokal Anestezikler -2

 • Lisans DOZ- KONSANTRASYON- ETKİ İLİŞKİSİ -1

 • Lisans İlaçların Metabolizması - Atılımı- 3

 • Lisans Antiviral İlaçlar- 1

 • Lisans Akılcı İlaç Kullanımı

 • Lisans Nörodejeneratif Hastalıkların Tedavisi

 • Lisans İlaçların Etki Mekanizmaları- Reseptör/ İlaç İlişkisi- 1

 • Lisans İlaçların Etki Mekanizmaları- Reseptör/ İlaç İlişkisi- 2

 • Lisans Diyabetes Mellitus Tedavisi- 1

 • Lisans DOZ- KONSANTRASYON- ETKİ İLİŞKİSİ -2

 • Lisans İlaçların Metabolizması - Atılımı- 1

 • Lisans Antimalaryal İlaçlar -1

 • Lisans İlaçların Dağılımı -1

 • Lisans DNA- Giraz İnhibitörleri -2

 • Lisans Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİİ)

 • Lisans Antihipertansif İlaçlar -1

 • Lisans İlaçların Emilimi - Dağılımı- 1

 • Lisans Parkinson ve Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar -2

 • Lisans İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

 • Lisans Antiaritmik İlaçlar -2

 • Lisans Antineoplastik İlaçlar

 • Lisans Sempatomimetik - Sempatolitik İlaçlar - 3

 • Lisans Santral Sinir Sistemine Farmakolojisine Giriş

 • Lisans İlaçların Atılım -1

 • Lisans İlaçların Emilimi - Dağılımı- 2

 • Lisans Antihiperlipidemikler -2

 • Lisans İLAÇ- RESEPTÖR İLİŞKİSİ -1

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI- 7

 • Lisans Parasempatomimetik - Parasempatolitik İlaçlar - 3

 • Lisans İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARI -1

 • Lisans Bakteri Hücre Duvar Sentez İnhibitörleri- 1

 • Lisans Ektoparazitlere Karşı Kullanılan Antibiyotikler

 • Lisans Antihipertansif İlaçlar -1

 • Lisans Antihiperlipidemik İlaçlar - 2

 • Lisans Antiepileptik İlaçlar -2

 • Lisans Histamin- Serotonin- Bradikinin- 1

 • Lisans Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 • Lisans Diğer Hücre Duvarını Etkileyen Antibiyotikler -1

 • Lisans ilaçların Emilimi -2

 • Lisans Antimikrobiyal Kemoterapotiklere Giriş- 1

 • Lisans Oksijen ve Diğer Tedavi Edici Gazlar

 • Lisans Antikonvülsan İlaçlar -1

 • Lisans Antibiyotiklere Giriş ve Antimikrobiyal Tedavi İlkeleri- 2

 • Lisans Bakteriyostatik Protein Sentez İnhibitörleri -2

 • Lisans Endokrin Sisteme Farmakolojisine Giriş

 • Lisans Genel Anestezikler -1

 • Lisans Antitusif, Ekspektorani - Mukolitik ve Surfaktan İlaçlar

 • Lisans Vitaminler -2

 • Lisans Parasempatomimetik - Parasempatolitik İlaçlar-1

 • Lisans Antiaritmik İlaçlar -2

 • Lisans Kalsiyotropik Hormonlar

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI- 2

 • Lisans İlaçların Atılımı -2

 • Lisans DNA Giraz İnhibitörleri

 • Lisans Antihiperlipidemikler -1

 • Lisans Antifungal İlaçlar- 1

 • Lisans Vitaminler -1

 • Lisans Lokal Anestezikler -1

 • Lisans Bakteriyostatik Protein Sentez İnhibitörleri -1

 • Lisans İnsülin

 • Lisans D Vitamini ve Bifosfanatlar- 1

 • Lisans Yaşlı- Çocuk ve Gebelerde Akılcı İlaç Kullanımı- 2

 • Lisans KLİNİK FARMAKOLOJİ STAJI- 4

 • Lisans Antiaritmik İlaçlar -1

 • Lisans Narkotik Analjezikler -1

 • Lisans Antiprotozoal İlaçlar

 • Lisans Antitüberküloz İlaçlar

 • Lisans Antiviral İlaçlar -1

 • Lisans Diyabetes Mellitus Tedavisi- 3