Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Efficacy of bone marrow-stimulating technique in rotator cuff repair.

Journal of shoulder and elbow surgery, cilt.26, sa.8, ss.1360-1366, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Safety of modified Stoppa approach for Ganz periacetabular osteotomy: A preliminary cadaveric study

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.50, sa.4, ss.409-414, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acetabular dysplasia may be related to global joint hyperlaxity

INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS, cilt.40, sa.5, ss.885-889, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Results of closing wedge osteotomy in the treatment of sagittal imbalance due to ankylosing spondylitis

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.50, sa.1, ss.63-68, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of two types of proximal femoral hails in the treatment of intertrochanteric femur fractures

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.21, sa.5, ss.385-391, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Treatment of unusual proximal humeral fractures using unilateral external fixator: a case series

European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, cilt.25, sa.4, ss.683-687, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Straight Proximal Femoral Nails Mismatch with the Anterior Bowing of the Femur

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, sa.1, ss.38-42, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilateral complete-type discoid meniscus

Bezmialem Science, cilt.3, sa.3, ss.83-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Complete-type Medial Discoid Meniscus

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.3, sa.3, ss.83-86, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Differences between the alpha angles measured manually and digitally frompaediatric hip ultrasonograms

European Journal Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, cilt.25, sa.5, ss.885-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalça artroskopisi sonrası komplikasyonlar

Turkiye Klinikleri J Orthop Traumatol-Special Topics, cilt.8, sa.1, ss.109-114, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Enfeksiyon-iki aşamalı revizyon

TOTBİD Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.124-131, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Enfekte Protez Revizyonu

Turkiye Klinikleri J Orthop Traumatol-Special Topics, cilt.7, sa.3, ss.64-69, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Kapitellum ve humerus alt ucunun koronal plan kırıkları

TOTBİD Dergisi, sa.12, ss.35-42, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Suture anchor tenodesis in repair of distal Achilles tendon injuries

European Journal Of Orthopaedic Surgery And Traumatology, cilt.24, ss.117-122, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Limited laminotomy and selective decompression in degenerative lumbar stenosis

Journal of Turkish Spinal Surgery, cilt.22, sa.2, ss.119-126, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayak bileği ve ayak deformitelerinin İlizarov yöntemi ile tedavisi

TOTBİD Dergisi, cilt.9, sa.4, ss.213-250, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Enfekte artroplastide tanı: Kanıta dayalı analiz ışığında güncel uygulamalar

14. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, Bursa, Türkiye, 2 - 04 Mart 2018

BIOMECHANICAL COMPARISON OF THREE DIFFERENT PLATE CONFIGURATION FOR CLAVICLE MIDSHAFT FRACTURE FIXATION

SECEC-ESSSE CONGRESS(EUROPEAN SOCIETY FOR SURGERY OF THE SHOULDER AND THE ELBOW), 13 - 16 Eylül 2017

Total Diz Artroplastisinde Turnike Kullanımı Gereksizdir

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Enfeksiyon Profilaksisi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Direkt anterior yaklaşım

10. Ulusal Artroplasti Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

DVT önlemleri nörolojik ve psikolojik durum değerlendirilmesi

13. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2016

Periprostetik kemik kırıklarında ve kayıplarında fibular strut otogreft kullanımı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

Oxford faz 3 unikondiler diz artroplastisinde orta dönem sonuçlarımız

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

OXFORD FAZ3 UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİSİNDE ORTA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

25.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

PERİPROSTETİK KEMİK KIRIKLARINDA VE KAYIPLARINDA FİBULA STRUT OTOGREFT KULLANIMI

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

OLGU SUNUMUİZOLE TALUS SUBAKUT OSTEOMYELİTİ SONRASI GELİŞEN AYAKBİLEĞİ SEPTİK ARTRİT

24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Olgu sunumu izole talus subakut osteomiyelit sonrası gelişen ayak bileği septik artrit

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ DİREKT ANTERİOR YAKLAŞIMINDA ÖĞRENME EĞRİMİZ

24.ULUSALTÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

ARTROSKOPİK LATERJET:ÖĞRENME EĞRİSİ VE ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Total kalça artroplastisi direkt anterior yaklaşımında öğrenme eğrimiz

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2014, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Tikhoff-Linberg operasyonu yapılan üç hastanın değerlendirilmesi

8. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Mart 2014

Oxidized bullet secondary to long-term stay in the body: case report

22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2012, ss.245

Femur kaynama yokluklarında İlizarov tipi sirküler eksternal fiksatör ile tedavi sonuçları

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011

Treatment of Tibia Pseudoarthrosis with the Ilizarov External Fixator

International Congress on External Fixation Bone Reconstruction (6th Meeting of ASAMI International 3rd World Congress on External Fixation), BARSELONA, İspanya, 20 - 22 Ekim 2010

Treatment of humerus diaphysis nonunion by Ilizarov external fixator

6th Meeting of ASAMI International 3rd World Congress on External Fixation, 20 - 22 Ekim 2010

Hemivertebraya bağlı torakolomber konjenital rotatuar instabilite

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 08 Kasım 2009

Omur kollapsında kifoplasti ne kadar güvenli

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 08 Kasım 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

EKLEM KIKIRDAK LEZYONLARININ SINIFLAMASI

KIKIRDAK(TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MURAT BOZKURT,N.REHA TANDOĞAN,NURZAT ELMALI,CEM NURİ AKTEKİN, Editör, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

DİZ EKLEMİNDE KIKIRDAK DEFEKTLERİNİN TEDAVİ ALGORİTMASI

KIKIRDAK(TUSYAD EĞİTİCİ KİTAP SERİSİ), MURAT BOZKURT,N.REHA TANDOĞAN,NURZAT ELMALI,CEM NURİ AKTEKİN, Editör, İSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, 2016

Unikondiler Diz Artroplastisi

Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.315-322, 2016

Diz Ekleminde Kıkırdak Defektlerinin Tedavi Algoritması

Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.115-122, 2016

Eklem Kıkırdak Lezyonlarının Sınıflaması

Kıkırdak, Murat Bozkurt, N. Reha Tandoğan, Nurzat Elmalı, Cem Nuri Aktekin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.39-44, 2016

Patellar Tendon Rüptürleri

Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları, Ömer F. Taşer, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Karahan, Emin Taşkıran, Emin Bal, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.301-309, 2016

Diz Çevresi Osteotomiler Sonrası Total Diz Artroplastisi

Diz Çevresi Osteotomiler, MEHMET E. ERDİL, KEREM BİLSEL, Editör, Hipertıp, ss.209-222, 2013

Yüksek Tibia Açık Kama Osteotomisi Sonrası Komplikasyonların Tedavisi

Diz Çevresi Osteotomiler, MEHMET E. ERDİL, KEREM BİLSEL, Editör, Hipertıp, ss.223-232, 2013