Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Intravenously Paratyroid Cell Xenotransplantation in Sheep: As an Animal Model

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.26, sa.6, ss.765-770, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sıçanlarda immünsupresyonsuz xenotransplantasyon uygulamasının etkililiği

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.3, ss.782-787, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of xenotransplantation without immunosuppression in rats

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.3, ss.782-787, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Paratiroit Allo Naklinde İmmünolojik Değerlendirme Testlerinin Önemi Var Mı?

Transplantasyon ’18. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.1