Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Rehabilitasyonda Tüm Vücut Vibrasyonunun Kullanımı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü II.Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2019

Serebral Palsili Çocukların Ebeveynlerinin Tedaviye Katılımı ve Bakım Vermenin Yaşamlarına Etkileri

IV. Uluslararası Bobath / Nörogelişimsel Tedavi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim 2018, ss.1

Evaluation of manual dexterity and grip strengths in children with attention‐deficit–hyperactivity disorder (ADHD)

30th annual meeting of European Academy of Childhood Disability, Tiflis, Gürcistan, 28 - 31 Mayıs 2018, cilt.60, ss.34

Pallister-Killian sendromlu bir olguda fizyoterapi ve rehabilitasyon programının sonuçları

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2018

KORPUS KALLOZUM AGENEZĐSĐ: OLGU SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi’, Türkiye, 22 Ekim 2017

Korpus Kallozum Agenezisi: Olgu Sunumu

4. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2017

Menopozun Solunum Fonksiyon Testi ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi-Solunum 2017, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2017, ss.1

A New Adapted Method for Using Mirror Therapy in a Facial Paralysis Patient

4th International Conference on Neurodegemerative Disorders and Stroke, Frankfurt, Almanya, 05 Temmuz 2017, ss.1

Effects of whole-body vibration on fall risk and functional mobility in a case of unilateral chronic stroke patient

4th International Conference on Neurodegenerative Disorders and Stroke, Frankfurt, Almanya, 05 Temmuz 2017, ss.1

Rett Sendromu: Olgu Sunumu

III. Nadir Görülen Nörolojik Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2017

Williams-Beuren Sendromu: Olgu Sunumu

III. Nadir Görülen Nörolojik Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2017

The Effect of Kinesiotaping and Exercise on Diastasis Recti Abdominis (A Case Report)

Traditional, Complementary and Alternative Medicine(s): History vs. Modernity Conference, Varşova, Polonya, 04 Kasım 2016, ss.1

Two Different Approaches on Bilateral Lateral Epicondylitis: A Case Report

Traditional, Complementary and Alternative Medicine(s): History vs. Modernity Conference, 4 - 05 Kasım 2016

The effect of balance on activities of daily living in children with ıntellectual disability

Internatıonal Conference on Cerebral Palsy and other Childhood-onset Disabilities, Stockholm, İsveç, 01 Haziran 2016, ss.92

Mental Retarde Çocuklarda Kavrama Kuvveti ve El Becerilerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Hıfzı Özcan 5. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişim Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 Kasım 2014, ss.10