Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Voice changes after surgically assisted rapid maxillary expansion

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.161, no.1, pp.125-132, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Three-dimensional evaluation of treatment results of the Alt-RAMEC and facemask protocol in growing patients

JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE, vol.81, no.6, pp.407-418, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Occlusal contact area changes with different retention protocols: 1-year follow-up

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.157, no.4, pp.533-541, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Alternative treatment plan for congenitally missing teeth in an adolescent patient: A case report.

Journal of the American Dental Association (1939), vol.150, no.8, pp.707-713, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Treatment effects evaluated with cone-beam computed tomography

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.147, no.6, pp.644, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral HealthRelated Quality of Life in Different Sagittal Skeletal Relationships: Literature review

18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.286

Sagittal First Approach with the Carriere Motion Appliance

18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.77

Carriere Motion Apareyinin Uygulanmasında Farklı Bir Yaklaşım

17. TOD Uluslararası Sanal Kongresi, Turkey, 12 March 2021

Estetik Braketlerin in Vivo Ortamda Renk ve Işık Geçirgenliği Değişimlerinin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019

Cerrahi Desteki Hızlı Üst Çene Genişletmesi Yapılan Hastalardaki Ses Değişiklikleri

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019, pp.158-159

Occlusal Contact Area Changes with Different Retention Protocols: 1-Year Follow-Up

95th Congress of the European Orthodontic Society, Nice, France, 17 - 22 June 2019

Evaluation of the Physical and Microbiological Properties of Teflon Coated Arch Wires

95th Congress of the European Orthodontic Society, Nice, France, 17 - 22 June 2019

Evaluation of the Suture Maturation of Untreated Patients Using Computerized Tomography

95th Congress of the European Orthodontic Society, Nice, France, 17 - 22 June 2019

Çocuk Hastalar ve Ebeveynlerinin Ortodontistlerin Dış Görünüşü ile ilgili Tercihlerinin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi-İzmir, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

İskeletsel Sınıf III ve Openbite Kamuflaj Tedavisinde Güncel Bir Yöntem

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Karışık Dişlenme Döneminde İnterseptif Tedavi: Olgu Sunumu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

İskeletsel Sınıf III Maloklüzyona Sahip Erişkin Hastanın Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Vaka Raporu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Ortodontik İntermaksiller Lateks Elastiklerin Uyguladıkları Kuvvetlerin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Tek Taraflı Bukkal Nonoklüzyonun Minivida ile Tedavisi: Olgu Sunumu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Şiddetli Sınıf III İskeletsel Maloklüzyonun Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Vaka Raporu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

In Vitro Evaluation of Antibacterial Activity Against S. Mutans by Silver Nanoparticle Added Orthodontic Cement

1. INTERNATIONAL CONGRESS of DENTAL and ORAL INFECTIONS, Sakarya, Turkey, 7 - 09 September 2018, vol.2, pp.48

Intrusion of Overerupted Maxillary Molars with Miniscrew: a Case Report

94th Congress of the European Orthodontic Society, Edinburgh, Saint Helena, 17 - 21 June 2018

Class III Skeletal Malocclusion Compensation: a Case Report

94th Congress of the European Orthodontic Society, Edinburgh, Saint Helena, 17 - 21 June 2018

Deplase Olmayan Subkondiler Kırık Vakasına Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2017

Pain Experience with Round and Rectangular Cross-Sectional Heat-Activated Nickel-Titanium Initial Archwires

FDI World Dental Congress, September 2017, Madrid, Spain, 29 August - 01 September 2017, vol.67, pp.18 identifier identifier

Bilateral Dudak Damaklı Yeni Doğanda Nazal Şekillendirme

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2015

Estetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyonda Ortodonti-Protez İşbirliği: Vaka Sunumu

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014 Sustainable Development

Alt-RAMEC Protokolünü Takiben Üst Çenede Oluşan Değişiklikler

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2012

Extrusion of Traumatically Intruded Teeth Using Skeletal Anchorage: Case Report

88th Congress of the European Orthodontic Society, Santiago de Compostela, Spain, 18 - 23 June 2012

A Realistic Treatment Approach to a Complicated Malocclusion: Case Report

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011

Ortodonti-Protez İşbirliği: Olgu Sunumu

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 13. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2010 Sustainable Development