Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Three-dimensional evaluation of treatment results of the Alt-RAMEC and facemask protocol in growing patients

JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE, vol.81, no.6, pp.407-418, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Structural and mechanical analysis of three orthodontic adhesive composites cured with different light units

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, vol.18, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Occlusal contact area changes with different retention protocols: 1-year follow-up

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.157, no.4, pp.533-541, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Alternative treatment plan for congenitally missing teeth in an adolescent patient: A case report.

Journal of the American Dental Association (1939), vol.150, no.8, pp.707-713, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Polymerization characteristics of colored compomers cured with different LED units

JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, vol.17, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Occurrence of Pneumatic Cavities Surrounding the Temporomandibular Joint

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.26, no.5, pp.1679-1682, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Treatment effects evaluated with cone-beam computed tomography

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.147, no.6, pp.644, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of Er:YAG laser and acid etching methods prior to lingual retainer application in vitro

Lasers in Dental Science, vol.3, no.3, pp.199-207, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Accuracy of Information about Orthodontics Available on the Internet

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.31, no.4, pp.127-132, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Orthodontics-Surgery-Prosthodontics Teamwork

BEZMIALEM SCIENCE, vol.4, no.2, pp.83-86, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Carriere Motion Apareyinin Uygulanmasında Farklı Bir Yaklaşım

17. TOD Uluslararası Sanal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.109

Unilateral Kondiler Hiperplazinin Ortodontik ve Cerrahi Tedavisi: Vaka Raporu

17. TOD Uluslararası Sanal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.119

Farklı Pürüzlendirme Yöntemlerinin Braket Altındaki Mikrosızıntıya Etkisi

17. TOD Uluslararası Sanal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.52

Carriere Motion Apareyi ile Dental Sınıf II Maloklüzyonun Düzeltimi

17. TOD Uluslararası Sanal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.116

Ortodontik İndekslerle Değerlendirilen Tedavi İhtiyacı İle Tedavi Zorluk Algısı Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi

20. 1. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi (ERDİS), Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.523

Estetik Braketlerin in Vivo Ortamda Renk ve Işık Geçirgenliği Değişimlerinin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019

Cerrahi Desteki Hızlı Üst Çene Genişletmesi Yapılan Hastalardaki Ses Değişiklikleri

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019, pp.158-159

Ortodontik Tedavi İndeksleri ile Tedavi Zorluk Algısı Arasındaki Uyumun İncelenmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019

Evaluation of the Physical and Microbiological Properties of Teflon Coated Arch Wires

95th Congress of the European Orthodontic Society, Nice, France, 17 - 22 June 2019

Occlusal Contact Area Changes with Different Retention Protocols: 1-Year Follow-Up

95th Congress of the European Orthodontic Society, Nice, France, 17 - 22 June 2019

Evaluation of the Suture Maturation of Untreated Patients Using Computerized Tomography

95th Congress of the European Orthodontic Society, Nice, France, 17 - 22 June 2019

Alternatif Tedavi Planı: Konjenital Diş Eksikliği Olan Dental Sınıf II Hastada Ototransplantasyon

International Meandros Dental Congress, Aydın, Turkey, 23 - 25 November 2018

İskeletsel Sınıf III ve Openbite Kamuflaj Tedavisinde Güncel Bir Yöntem

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Çocuk Hastalar ve Ebeveynlerinin Ortodontistlerin Dış Görünüşü ile ilgili Tercihlerinin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi-İzmir, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Karışık Dişlenme Döneminde İnterseptif Tedavi: Olgu Sunumu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Ortodontik İntermaksiller Lateks Elastiklerin Uyguladıkları Kuvvetlerin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Tek Taraflı Bukkal Nonoklüzyonun Minivida ile Tedavisi: Olgu Sunumu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

Şiddetli Sınıf III İskeletsel Maloklüzyonun Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Vaka Raporu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

İskeletsel Sınıf III Maloklüzyona Sahip Erişkin Hastanın Ortognatik Cerrahi ile Tedavisi: Vaka Raporu

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018

In Vitro Evaluation of Antibacterial Activity Against S. Mutans by Silver Nanoparticle Added Orthodontic Cement

1. INTERNATIONAL CONGRESS of DENTAL and ORAL INFECTIONS, Sakarya, Turkey, 7 - 09 September 2018, vol.2, pp.48

Intrusion of Overerupted Maxillary Molars with Miniscrew: a Case Report

94th Congress of the European Orthodontic Society, Edinburgh, Saint Helena, 17 - 21 June 2018

Class III Skeletal Malocclusion Compensation: a Case Report

94th Congress of the European Orthodontic Society, Edinburgh, Saint Helena, 17 - 21 June 2018

Deplase Olmayan Subkondiler Kırık Vakasına Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2017

Pain Experience with Round and Rectangular Cross-Sectional Heat-Activated Nickel-Titanium Initial Archwires

FDI World Dental Congress, September 2017, Madrid, Spain, 29 August - 01 September 2017, vol.67, pp.18 identifier identifier

Bilateral Dudak Damaklı Yeni Doğanda Nazal Şekillendirme

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2015

Estetik ve Fonksiyonel Rehabilitasyonda Ortodonti-Protez İşbirliği: Vaka Sunumu

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014 Sustainable Development

Orthodontic Extrusion of a Canine Before Fixed Prosthetic Restoration: A Case Report

Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2013

Alt-RAMEC Protokolünü Takiben Üst Çenede Oluşan Değişiklikler

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2012

Extrusion of Traumatically Intruded Teeth Using Skeletal Anchorage: Case Report

88th Congress of the European Orthodontic Society, Santiago de Compostela, Spain, 18 - 23 June 2012

A Realistic Treatment Approach to a Complicated Malocclusion: Case Report

87th Congress of the European Orthodontic Society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011

Ortodonti-Protez İşbirliği: Olgu Sunumu

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 13. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 30 April - 02 May 2010 Sustainable Development