Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Surgical treatment of lower limb ischemia in diabetic patients - long-term results

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE, cilt.9, sa.6, ss.1078-1082, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of ischemic preconditioning and iloprost on myocardial ischemia-reperfusion damage in rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.6, sa.7, ss.516-523, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical approach for the treatment of inferior vena cava injuries

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.19, sa.3, ss.366-370, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Last Option Before the Prosthetic Graft in Arteriovenous Fistula Formation: Brachiobasilic Vein Transposition

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, sa.2, ss.422-426, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Splenomegaly in primary antiphospholipid syndrome without accompanying portal hypertension or comorbidity.

Pathophysiology of haemostasis and thrombosis, cilt.37, ss.104-9, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Venous Insufficiency in Pediatric Patients

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, sa.4, ss.307-310, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Dissekan Aort Anevrizması

Bezmialem Science, sa.5, ss.186-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aortic Dissection In Case with Chronic Kidney Disease

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.5, sa.4, ss.186-188, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Our Surgical Experiences in Arteriovenous Fistula Aneurysms

The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital, cilt.30, sa.1, ss.17-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Single coronary artery anomaly causing ischemic mitral insufficiency

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, cilt.22, sa.4, ss.469-471, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A giant right atrial villous myxoma with simultaneous pulmonary embolism

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.5, sa.4, ss.206-208, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İzole Bilateral İliak Anevrizmanın Cerrahi Tedavisi

Causa Pedia, cilt.2, ss.507, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Our Surgical Experience in Popliteal Artery Aneurysms

The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital, cilt.29, sa.2, ss.89-93, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early-Midterm Results of Surgical Revascularization Procedures for Subclavian Artery Occlusion

Kosuyolu Kalp Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.19-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyun ve Üst Ekstremite Damar Yaralanmaları

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.5, sa.2, ss.26-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aortic stent infection in etiology of fever of unknown origin in a geriatric patient

Asian Pacific Journal of Tropical Disease, cilt.2, ss.963-964, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An alternative endovascular approach for occluded arteriovenous fistula

32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Treatment of brachial fistula stenosis

32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Açık mitral komissürotomi girişiminin orta -uzun dönem sonuçları

13.TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, cilt.22, ss.240

İskemik mitral yetmezlik onarımında yeni bir yaklaşım P2 plikasyonu

13.TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, cilt.22, ss.51

Shamblin tip 3 karotid body tümör tedavisinde embolizasyon yapmak gerekli mi?

13.TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, cilt.22, ss.89

Total pulmoner venöz dönüş anomali onarımlarında geç dönem sonuçlarımız

13.TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.238

Üst extremite derin venöz trombozlu olgulara yaklaşım

13.TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, cilt.22, ss.377

Erişkin ebstein anomalisi cerrahi onarım deneyimleriiz

13.TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, cilt.22, ss.240

Popliteal arter anevrizmalarında cerrahi tecrübelerimiz

16. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.22, ss.47

Arteriyovenöz fistül oluşturulmasında:Brakiyobazilik ven yüzeyelleştirilmesi tecrübelerimiz

16. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.22, ss.57

Arteriyovenöz fistül anevrizmalarında cerrahi tecrübelerimiz

16. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.22, ss.34

Dirençli hipertansiyon tedavisinde yeni bir yöntem;Karotid baroreseptör stimülasyonu-ülkemizde ilk olgu

16. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013, cilt.22, ss.35

Tip 1 Endoleak 'de cerrahi yaklaşım

TKDCD 12.ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012

İnfrarenal aneurysm surgical experience

7. KKVC YENİLİKLER VE TCT MEDİTERRANEAN kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mart 2011

Medium-term results in patients undergoing profundaplasty

7. KKVC YENİLİKLER VE TCT MEDİTERRANEAN kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mart 2011

Late early carotid endarterektomide done ?

7. KKVC YENİLİKLER VE TCT MEDİTERRANEAN kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mart 2011

Venous ulcer treatment methods?

7. KKVC YENİLİKLER VE TCT MEDİTERRANEAN kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mart 2011

Subclavian artery occlusion and Surgical results of mid-dome experience

7. KKVC YENİLİKLER VE TCT MEDİTERRANEAN kongresi, Türkiye, 24 - 27 Mart 2011