Boyun ve Üst Ekstremite Damar Yaralanmaları


İNAN B., AYDIN C.

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, vol.5, no.2, pp.26-33, 2013 (Peer-Reviewed Journal)