Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ecevit Genç G., Büyükkiliç Altinbaşak B., Özcan T. , Dirmenci T. , "Comparative anatomical studies of some Teucrium sect. Teucrium species: Teucrium alyssifolium Stapf, Teucrium brevifolium Schreb. and Teucrium pestalozzae Boiss. (Lamiaceae)", PHYTOKEYS, vol.96, pp.63-77, 2018
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Büyükkiliç Altinbaşak B., Koçyiğit M., Ubul N., Altınbaşak O., "Comparative leaf anatomy of three food plants that are used medically; Mespilus germanica L., Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. orientalis and Cydonia oblonga Mill. (Rosaceae)", Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, cilt.1, ss.39-48, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Büyükkiliç Altinbaşak B., Ecevit Genç G., "Fruit Anatomical and Morphological Characteristics of Endemic Daucus conchitae W. Greuter From Turkey", Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.1311-1311
Büyükkiliç Altinbaşak B., Ecevit Genç G., Zengin Kurt B., Demirci B., "Chemical Composition and Anti-cholinesterase Activity of Essential Oils of Daucus carota L. subsp. carota from Two Different Localities", International Symposium on Essential Oils, Pecs, MACARISTAN, 10-13 Eylül 2017, pp.142-143
Büyükkiliç B., Ecevit Genç G., Özcan T., Dirmenci T., "Comparative Anatomical Studies on Teucrium alyssifolium Stapf., Teucrium brevifolium Schreb. and Teucrium pestalozzae Boiss.", International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, pp.48-48
Büyükkiliç B., Ecevit Genç G., "Lamiaceae Familyasındaki Bitkilerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi", III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2016, ss.70-70
Büyükkiliç B., Altınbaşak O., Akalın E., "Botanical pesticides that used as alternative to chemical methods fighting back against herbarium pests", 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.32-32
Göger G., Yetimoğlu N., Büyükkiliç B., Demirci B., Demirci F. , "“Farmakope Kalitesindeki Eucalyptus globulus Labill. Uçucu Yağının in vitro Antibakteriyal, Antioksidan ve Antienflamatuvar Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, ss.71-71
Duymuş H.G. , Şener G. , Dündar E. , Demirci F. , Büyükkiliç B., Altıntaş A., et al., "Biological Evaluation of Grape Seeds from Wine Processing Industry Wastes and Chemical Characterization", 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress,, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 2-6 Haziran 2014, pp.193-193
Demirci B., Büyükkiliç B., "Sığala (Liquidambar orientalis Miller) Uçucu Yağının Kimyası ve Biyolojik Aktiviteleri", 20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 10 Eylül - 13 Ekim 2012, ss.32-32
Yılmaz Ö., Kaşifoğlu N. , Temel H.E. , Büyükkiliç B., Demirci F. , "Sistatin Türevlerinin Anti-Helicobacter pylori ve Antibakteriyel Etkisi", 20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Ekim 2012, ss.97-97
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü