Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plasma growth arrest-specific 6 levels in term and preterm newborns

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.31, sa.9, ss.1151-1155, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reference intervals for growth arrest-specific 6 protein in adults

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.77, sa.2, ss.109-114, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Growth Arrest-Specific 6 and Cardiometabolic Risk Factors in Patients with Psoriasis

CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, cilt.33, sa.2, ss.56-61, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Estimation Of Reference İntervals For Plasma Growth Arrest-Specific 6

3. IVEK Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.835

Absans Epilepside Gas6, Protein S ve TAM Reseptörlerinin Araştırılması

22. Elektron Mikroskopi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Eylül 2015, ss.124

The Relation Between Growth Arrest-Specific 6 (GAS6) and Conventional Cardiovascular Risk Factors in Patients with Psoriasis

23rd Biennial International Congress on Thrombosis -MLTD Congress, Valencia, İspanya, 14 - 17 Mayıs 2014, cilt.3, ss.54

SERUM GROWTH ARREST PROTEIN 6 LEVELS BEFORE AND AFTER VITAMIN K PROPHYLAXIS IN TERM AND PRETERM NEWBORNS

23rd MLTD Biennial International Congress on Thrombosis, Valencia, İspanya, 14 - 17 Mayıs 2014, cilt.133 identifier

THE RELATION BETWEEN GROWTH ARREST-SPECIFIC 6 (GAS6) AND CONVENTIONAL CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS WITH PSORIASIS

23rd MLTD Biennial International Congress on Thrombosis, Valencia, İspanya, 14 - 17 Mayıs 2014, cilt.133 identifier

Gas6 gene expression and tyrosine kinase Axl Sky receptors: Its relation with tumor stage and grade in patients with bladder cancer

29th Annual EAU Congress (The European Association of Urology), Stockholm, İsveç, 11 - 15 Nisan 2014, ss.148-149

Term Ve Preterm Yenidoğanlarda K Vitamini Öncesi Ve Sonrası Serum Gas-6 Protein Düzeyleri

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21), Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2013, ss.189

Reference Interval For Plasma Gas6 Growth Arrest Specific 6

2012 AACC Annual Meeting, California, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Temmuz 2012, ss.176

Akut İskemik İnmede Oksidatif Stres Parametreleri ve İnflamasyon Arasındaki İlişki

23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2011, cilt.36, ss.1

Plasma Gas6 levels in diabetic nephropathy

AACC (American Association for Clinical Chemistry) Annual Meeting, 2011, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 28 Temmuz 2011, ss.153

Overektomili Sıçanlarda Alendronat Tedavisinin Kalp Dokusu Üzerine Etkisi

25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.193

Alendronatın Overektomili Sıçanlarda Karaciğer Dokusu Üzerindeki Biyokimyasal Etkileri

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.29

Kemik Hasarı Oluşturulan Overektomili Sıçanlarda Alendronat Tedavisinin Böbrek Dokusu Üzerine Etkisi

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.195

Diabetik nefropatide yeni bir hedef molekül: Gas6

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2010, ss.17

Sağlıklı yetişkinlerde plazma Gas6 seviyelerinin belirlenmesi

6. Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2010, ss.51

A Candidate Therapeutic Target For Diabetic Nephropathy: Gas6 (Growth Arrest Spesific Protein)

Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010, ss.104