Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reattachment of Complicated Crown Root Fractured Tooth Using Fiber Post.

Türk Dişhekimleri Birliği 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019