Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Regression of Serous Macular Detachment After Intravitreal Dexamethasone Implant in Patients with Diabetic Macular Edema.

Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, cilt.35, ss.558-564, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Three new circulating microRNAs may be associated with wet age-related macular degeneration.

Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, cilt.79, ss.388-394, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characteristics of pediatric and adult cases with open globe injury and factors affecting visual outcomes: A retrospective analysis of 294 cases from Turkey

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.24, ss.31-38, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Pilot Study Investigating the Impact of Topical Nasal Steroid Spray in Allergic Rhinitis Patients with Dry Eye.

International archives of allergy and immunology, cilt.176, ss.157-162, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Choroidal thickness evaluation in paediatric patients with adenotonsillar hypertrophy.

The Journal of laryngology and otology, cilt.131, ss.768-772, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Angioid streaks in a case of Camurati-Engelmann disease.

Indian journal of ophthalmology, cilt.65, ss.628-630, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intravitreal Dexamethasone Implant for Treatment of Serous Macular Detachment in Central Retinal Vein Occlusion.

Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, cilt.33, ss.473-479, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of allergic rhinitis with positive skin prick test on choroidal thickness.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, cilt.274, ss.2477-2481, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel tool reflecting the role of oxidative stress in the cataracts: thiol/disulfide homeostasis

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.77, ss.223-227, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of allergic rhinitis symptoms and positive skin-prick test results in patients with dry eye.

American journal of rhinology & allergy, cilt.30, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Serum Homocysteine and Leptin Levels in Patients with Uveitis.

Turkish journal of ophthalmology, cilt.45, ss.146-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Sigara Katarakt Gelişimi için Bir Etken mi?

Glokom-Katarakt, cilt.10, ss.61-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the relationship between corneal biomechanic and HbA1C levels in type 2 diabetes patients.

Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.), cilt.8, ss.1549-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Selektif Lazer Trabeküloplasti’xxye Güncel Bakış

Glokom-Katarakt, cilt.9, ss.150-158, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical therapy versus observation for lamellar macular hole: a retrospective comparison study.

Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.), cilt.7, ss.1843-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Strabismus Fiksuslu İki Olguda Cerrahi Yaklaşımımız

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.50, ss.101-103, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Skleral fiksasyonlu sekonder arka kamara göz içi lensi implantasyonu sonuçları

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.49, ss.215-220, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lens Ön Kapsülü Herniasyonu

TOD 50. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 13 November 2016

Selektif lazer trabeküloplasti sonrası gelişen kornea ödemi

Türk Oftalmolji Derneği 48. ulusal kongresi, Türkiye, 5 - 09 November 2014

Komplike retina dekolmanlı hastalarda Densiron-68’in etkinliği

Türk Oftalmoloji derneği 47. Ulusal kongre, Türkiye, 6 - 10 November 2013

Elektrik çarpması sonrası bilateral makula kisti

Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, Türkiye, 30 October - 02 November 2007

Familyal Kataraktlı Bir Ailede Katarakt ve Mental Retardasyon Birlikteliği

Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, Türkiye, 28 October - 01 November 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Göz Hastalıkları

Retinoskopi, Pınar Aydın O’xxdwyer, Yonca Aydın Akova, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, 2015