Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya

 • 2005 - 2018Doç.Dr.

  TŰBITAK UME, KIMYASAL METROLOJI LAB, ORGANIK KIMYA LAB.

 • 1995 - 1999Araştırma Görevlisi

  Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, İlaç Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2004 - 2005Laboratuvar Sorumlusu

  Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • LisansBitirme Projesi II

 • DoktoraMoleküllerin Yapı Tayininde 1D ve 2D NMR Teknikleri

 • DoktoraSeconder Metabolitlerin Biyosentezi, Doğal Kaynaklardan Eldesi ve Yapı Tayini

 • DoktoraDoğal Ürünler ve İlaç Keşfindeki Önemi

 • Yüksek LisansSpektroskopik Yöntemler ve Doğal Ürünlerin Analizin Kullanılması

 • LisansQuality Contol and Analysis

Yönetilen Tezler

 • Yeni Sekonder Sülfonamidlerin Sentezi ve in vitro Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Aktivitelerinin, GÖREN A. C. (Eş Danışman) , T.Gökçen(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Et ve Sütte sülfonamid bileşiklerinin ID LC-MS yöntemiyle analiz, GÖREN A. C. (Eş Danışman) , I.Aydın(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Plastik maddeler içerisinde PBDE ve PBB bileşiklerinin GC-IDMS yöntemiyle tayini, GÖREN A. C. (Eş Danışman) , B.Binici(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Yeni meso-indol-BODIPYtürevlerinin sentezi, GÖREN A. C. (Eş Danışman) , A.Enis(Öğrenci), Doktora, 2014
 • 3-Hidroksiflavon temelli organik ve polimerik floresans sensörlerin geliştirilmesi, GÖREN A. C. (Eş Danışman) , S.Gündüz(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Bazı Sideritis (Sideritis niveotomentosa, Sideritis hololeuca, Sideritis brevidens) Türlerinin Diterpenik Bileşenlerinin İzolasyonu ve Yapılarının Tayini, GÖREN A. C. (Eş Danışman) , S.Çarıkçı(Öğrenci), Doktora, 2010