General Information

Institutional Information: Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Department Of Family Medicine
Research Areas: Health Sciences

Names in Publications: Salduz Zeynep Irem Yuksel, Salduz Zeyneb Irem Yuksel, Salduz Zeyneb

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

23

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Zeyneb İrem Yüksel Salduz

(2 Ağustos 1982)

Posta Adresi:

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi, 34093 İstanbul, Türkiye

E-mail adresleri:

iremsalduz@hotmail.com

zeynebiremsalduz@gmail.com

zyukselsalduz@bezmialem.edu.tr

 

Medikal Eğitim:

 

Tıp Fakültesi: 1999-2005, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

 

Aile Hekimliği Uzmanlığı: 2005-2009, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

 

Aile Hekimliği Mecburi Hizmet: 2010-2012: Kuluncak Sağlık Ocağı, Sıtmapınarı Aile Sağlığı Merkezi, Malatya

 

Aralık 2012'den itibaren: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kan Bankası ve Terapötik Aferez Merkezi Hekimliği, Medikososyal Polikliniği Hekimliği, Aile Hekimliği Polikliniği Hekimliği/Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 

Misafir Klinisyen: Mayo Clinic, Rochester, MN, ABD Transfüzyon Tıbbı ve Aferez Birimi, (Mentor: Prof Dr Jeffrey L Winters) 5 Mayıs-31 Ekim 2014 tarihleri arasında

 

Gözlemci Hekim: University of Iowa, USA Nörobilim ve Farmakoloji Bölümü, (Mentor: Doç.Dr. Deniz Atasoy) 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında

 

 

 

 

Kongreler, Kurslar ve Eğitim Oturumları

Türk Perinatoloji Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu: Antenatal yönetim gebe izlem kriterleri 03 Aralık 2006, İstanbul, Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri: Pediatrik Aciller Sempozyumu 26-27 Nisan 2007, İstanbul, Türkiye

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıları Günleri: 14-16 Mart 2008, İstanbul, Türkiye

İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı: Ani Ölümün Önlenmesi 18-20 Nisan 2008, İstanbul, Türkiye

3. Kartal Aile Hekimliği Günleri: 22-24 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye

WONCA Europe 2008 İstanbul Konferansı: Meme Sağlığı Kursu 4-7 Eylül 2008, İstanbul, Türkiye

4. Kartal Aile Hekimliği Günleri: 07-10 Mayıs 2009, İstanbul, Türkiye

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri: 12-14 Mart 2010, İstanbul, Türkiye

12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: 6-10 Ekim 2010, Antalya, Türkiye

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıları Günleri: 11-13 Mart 2011, İstanbul, Türkiye

Türkiye Sağlık Bakanlığı Terapötik Aferez Eğitimi Sertifikası Kursu: 01 Nisan-28 Haziran 2013, İstanbul, Türkiye

6. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi ve Kursu: 27 Kasım-1 Aralık 2013, Antalya, Türkiye

10. Aile Hekimliği Güz Okulu: 28 Eylül-2 Ekim 2016, Antalya, Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 13. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu: 27 Şubat-8 Mart 2017, İstanbul, Türkiye

11. Aile Hekimliği Güz Okulu: 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya, Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eğitim Becerileri Kursu: 18-19 Ağustos 2017, İstanbul, Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilirkişilik Sertifikası Temel Eğitimi:02-10 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye

12. Aile Hekimliği Güz Okulu: 26-30 Eylül 2018, Antalya, Türkiye

13. Aile Hekimliği Kongresi: 20-22 Haziran 2019, İstanbul, Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eğitim Becerileri Kursu: 22-23 Kasım 2019, İstanbul, Türkiye

16. Aile Hekimliği Güz Okulu: 12-16 Ekim 2022, Antalya, Türkiye

 

 

 

Tez

Çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonlarında saptanan mikroorganizmalar ve bu etkenlerin antibiyotik duyarlılık durumlarının araştırılması

Amaç: Bu çalışmada üriner sistem enfeksiyonlu çocuklarda etken patojenlerin ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Eylül 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında üriner sistem enfeksiyonu tanısı alan çocukların idrar kültürleri ve antibiyotik duyarlılık testleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplamda, 166 kız ve 31 erkeğe ait pozitif idrar kültürleri incelendi. Sonuçlar yaş gruplarına göre sınıflandırıldı; grup 1, 1-24 aylık; grup 2, 2-14 yaş. En sık neden Escherichia coli (E. coli) (%84.8) olup bunu Enterobacter spp. (%6.1) takip ediyordu. E. coli için ampisiline %71.3, trimetoprimsulfametoksazole %52.7, ampisilin-sulbaktama %37.1, amoksisilin-klavulonata %23.4, sefuroksimaksetile %7, sefotaksime %6, seftriaksona %6, sefiksime %5.5, siprofloksasine %12, gentamisine %5.4 oranında direnç saptandı, amikasine direnç saptanmadı. Ampirik olarak yaygın kullanılan trimetoprim-sülfametoksazol ve ampisiline direncin yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

Sonuç: Saptanan sonuçlar çocukluk döneminde üriner enfeksiyon sağaltımında antibiyogram yapılmasının önemini ve gerekliliğini göstermekte; ampirik sağaltım başlanması gereken durumlarda ise trimetoprim-sulfametoksazol ve ampisilinin tercih edilmesinin uygun olmayacağını düşündürmektedir. Bu çalışmaya göre çocuklardaki üriner sistem enfeksiyon sağaltımında öncelikle ikinci kuşak sefalosporinler ve ikinci sırada beta laktamaza dirençli penisilin grubu antibiyotikler uygun seçenek olarak görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlanmış Makaleler

1. Zeynep Irem Yuksel Salduz, Özgül Yigit. Antibiotic Susceptibility of Bacteria Isolated From Children with Urinary Tract Infection. J Pediatr Inf 2010; 4(4): 138-142. DOI: 10.5152/ced.2010.28

 

2. Zeyneb Irem Yuksel Salduz, Guven Cetin, Cumali Karatoprak, Aclan Özder, Mesut Bilginç, İlhami Gültepe, Ömer Gül ABO and Rh blood groups distribution in Istanbul provience, Turkey. İstanbul Med J 2015; 16: 98-100. DOI: 10.5152/imj.2015.14890

 

3. Aclan Özder, Zeyneb Irem Yuksel Salduz. Primary Care Approach to Bipolar Disorder. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics. 2018; 9(3): 191-7. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-birinci-basamakta-iki-uclu-duygudurum-bozukluguna-yaklasim-82174.html

 

4. Zeyneb Irem Yuksel Salduz, Aclan Özder. A rare adverse drug reaction: Unilateral periocular ecchymosis caused by flurbiprofen. Turkish Journal of Family Practice. 2019 23(4): 186-190. DOI: 10.15511/tahd.19.00486

 

5. Aclan Özder, Zeyneb Salduz. The prevalence of dysmenorrhea and its effects on female university students- quality of life: what can we do in primary care? International Journal Of Clinical And Experimental Medicine, cilt.13, ss.6496-6505, 2020 (SCI-Ex)

 

6. Aclan Özder, Zeyneb Salduz. Family Functioning Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus In Primary Care In Turkey Acta Medica Mediterranea, cilt.36, ss.2499-2506, 2020 DOI: 10.19193/0393-6384_2020_4_388 (SCI-Ex)

 

7. Aclan Özder, Zeyneb Irem Yuksel Salduz, Bulent Durdu, Fatmanur Okyaltirik, Mustafa Cakirca. "Corrigendum to ‘A novel indicator predicts 2019 novel coronavirus infection in subjects with diabetes’.[Diab. Res. Clin. Practice 166 (2020) 108294]." Diabetes Research and Clinical Practice (2021). DOI:https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109111 (SCI-Ex)

 

8. Zeyneb Irem Yuksel Salduz, Aclan Özder. Neutrophil lymphocyte ratio as useful predictive tool for glycaemic control in type 2 diabetes: retrospective, single center study in Turkey Journal of Pakistan Medical Association  DOI:https://doi.org/10.47391/JPMA.3205

Ulusal Bildiriler

1. Güven Çetin, Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Tuba Özkan, Seda Yüce, Sami Emeklioğlu. Yeni açılan aferez merkezinin Altı Aylık deneyimi Ulusal Aferez kongresi, 5-8 Eylül 2013 Kıbrıs (PP-21)

2. Güven Çetin, Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Tuba Özkan, Yahya Sekin, Seda Yüce, Rabia Sevda Çelik. Nörolojik hastalıkların tedavisinde duble filtrasyon plazmaferez tedavisinin etkinliği: Tek merkez deneyimi Ulusal Aferez kongresi, 5-8 Eylül 2013 Kıbrıs (Genç Katılımcı ödülü) (PP-22)

3. Güven Çetin, Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Tuba Özkan, Ayşe İrem Yasin Çetin, Şebnem Emegil. Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi’ nden bir yılda istenen ve temin edilen kan bileşenlerinin oranı Kan Ürünü Sağlama Oranları, 6. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi ve kursu 27 Kasım-1 Aralık 2013, Antalya, Türkiye. (PP-02)

4. Güven Çetin, Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Tuba Özkan, Ayşe İrem Yasin Çetin, Şebnem Emegil. Kan hizmet birimimize başvuran donörlerin yaş ve cinsiyetlerine göre irdelenmesi 6. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi ve kursu 27 Kasım-1 Aralık 2013, Antalya, Türkiye. (PP-03)

5. Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Güven Çetin, Ayşe İrem Yasin Çetin, Tuba Özkan, Seda Yüce. Kan ve kan bileşenlerinin imha oranları ve nedenleri 6. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi ve kursu 27 Kasım-1 Aralık 2013, Antalya, Türkiye. (PP-04)

6. Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Güven Çetin, Tuba Özkan, Ayşe İrem Yasin Çetin, Şebnem Emegil. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Transfüzyon Merkezinin bir yıllık bağışçı ret nedenlerinin dağılımı 6. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi ve kursu 27 Kasım-1 Aralık 2013, Antalya, Türkiye. (PP-21)

7. Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Aclan Özder. Sağlık Üniversitesi Öğrencilerinde Hepatit ve AIDS marker düzeyleri ve risk durumlarının değerlendirilmesi, 10. Aile Hekimliği Güz Okulu 28 Eylül-2 Ekim 2016 Antalya, Türkiye (OP-08)

8. Aclan Özder, Zeyneb İrem Yüksel Salduz. Sağlık Üniversitesi Öğrencilerinde Depresyon ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması, 11. Aile Hekimliği Güz Okulu 27 Eylül-1 Ekim 2017 Antalya, Türkiye (PP-071)

9. Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Aclan Özder. Flurbiprofene bağlı tek taraflı perioküler ekimoz vaka sunumu 12. Aile Hekimliği Güz Okulu 26-30 Eylül 2018 Antalya, Türkiye (PP-060)

10. Baktır Altuntaş S., Yüksel Salduz Z. İ., Altuntaş B., Özder A., ​​Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları,10. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi 25-27 Mart 2021 Edirne, Türkiye, (OP-15)

11. Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Aclan Özder. Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında 25-(OH) D vitamini düzeyi mikroalbüminüri ve diyabetin seyri ile ilişkili midir? (OP-18) 16. Aile Hekimliği Güz Okulu 12-16 Ekim 2022 Antalya, Türkiye

12. Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Aclan Özder. Covid sonrası hastaların semptom ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi; covid (-), yorgunluk (+) (OP-8) 16. Aile Hekimliği Güz Okulu 12-16 Ekim 2022 Antalya, Türkiye

 

 

 

 

Uluslararası Bildiriler

1. Aclan Özder, Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Yelda Deligöz Bildacı, Rümeyza Kazancıoğlu. Evaluation of Cognitive Functions in Hemodialysis versus Peritoneal Dialysis Treatment Patients in CKD American Society of Nephrology Kidney Week 2017, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 31 October 2017, cilt.28, ss.1050 (PUB-336)

 

Kitap Bölümleri

 

1. Zeyneb İrem Yüksel Salduz. Osteoartrit Yönetimi Kitap adı: Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar Editör: Ersin Akpınar. Akademisyen Yayıncılık 2019, Ankara

2. Zeyneb İrem Yüksel Salduz, Aclan Özder. Aile Hekimliği Tarihçesi Kitap adı: Tıp Dallarındaki Gelişmelerin Tarihi Editörler: Hakan Ertin, Ahmet Salduz, Zeyneb İrem Yüksel Salduz. Betim Yayıncılık, 2022, İstanbul

 

 

 

 

Eğitim faaliyetleri

1. Tıp Fakültesi 1. Sınıf eğitimi

Soyağacı çıkarabilme ve gerektiğinde genetik danışmanlığa yönlendirebilme dersi 1. Sınıf Tıp Fakültesi Hücre Genetik ve Yaşam Döngüsü Komitesi (2017’ den itibaren)

    Tıp Fakültesi 3. Sınıf eğitimi

Makale değerlendirilmesi (2022)

Diyabet/Obezite/Hipertansiyon (2022)

2. Aylık intern hekim staj eğitimleri (2017’ den itibaren)

3. Asistan eğitimi ve SAHU (Sahada Aile Hekimliği Uzmanlığı) eğitimleri

Erişkinde Aşılama (2017)

Geriatrik hasta değerlendirmesi (2018)

Aile hekimliğinde makale yazımı yayın tarama (2019)

Sigaranın zararları ve sigara bıraktırma tedavileri (2020)

Birinci basamak tarama testleri erişkin kanser taramaları (2021)

 

 

Üyelikler

Türk Tabibler Birliği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

 

Yabancı diller

İngilizce