General Information

Biography

Lisans eğitimini 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, yüksek lisans eğitimini 2008 yılında Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında İşletme Yönetimi ve Organizasyon bilim dalında “Hizmetkar Liderlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşme: Aralarındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” konulu doktora tezi ile tamamlamıştır.

1994 ve 2009 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemşire, Hastane Müdür Yardımcısı, İhale İşleri Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi bünyesinde Avrasya Enstitü Sekreteri ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2012-2013 yılları arasında TÜBİTAK’ta Danışman olarak görev almış olup 2013 yılından beri de Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak görev almaktadır. Doktora ünvanını almış olduğu İşletme Yönetimi ve Organizasyonu alanında akademik çalışmaları bulunmaktadır.  Tarihçi ve yönetici vizyonuyla proje yürütücüsü olarak görev aldığı, 2018-2020 yılları arasında tamamlanan Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi’nin  Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde başarıyla gerçekleştirilmesinde öncü ve önemli bir rol oynamıştır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterliği ve bağlı idari birimleriyle birlikte gelecek nesillere kültürel mirasın aktarılması ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesine çok büyük katkı sağlanmıştır.


 

Institutional Information

Unit
Rectorate