Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , Çocuk Genetik Hastalıkları, Türkiye

 • 1997 - 1999 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1994 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1982 - 1988 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Tıpta Uzmanlık

  Çinko eksikliği olan büyüme gerilikli çocuklarda serum IGF-I ve IGFBP-3 düzeyleri ile çinko tedavisinin IGF-I ve IGFBP-3 üzerine etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

 • 1994 Tıpta Uzmanlık

  Çocukluk çağı akut alt solunum yolu enfeksiyonlarında Mycoplasma pneumoniae’nin rolü

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Dismorfik Bulgudan Klinik Tanıya

  Sağlık ve Tıp , Çocuk Genetik Derneği

 • 20187. Temel Endokrinoloji Kursu

  Sağlık ve Tıp , Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği

 • 2018IV. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu

  Sağlık ve Tıp , Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği

 • 2013Pediatri Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon ve Uzaktan Eğitim Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

 • 2012III. Deney Hayvanları Kullanım Kursu

  Sağlık ve Tıp , Bezmialem Vakıf Üniversitesi Araştırma Merkezi

 • 2009Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü