Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1974 - 1979 Doktora

    Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilimdalı, Türkiye

  • 1970 - 1974 Lisans

    Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye