Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1974 - 1979Doktora

    Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilimdalı, Türkiye

  • 1970 - 1974Lisans

    Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye