Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endometrial stromal nodül Nadir bir olgu

Türk Manyetik Rezonans Derneği. 16. Yıllık Toplantısı, Ankara, Türkiye, 19 Mayıs 2011 - 21 Mayıs 2015, ss.375-376

Alveolar soft part sarkom un bilateral meme metastazı

34. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2013), Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Granülomatöz mastitde MR bulguları

TMRD 2013. 18. Yıllık Toplantısı, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

MR perfusion findings in head and neck masses

ASNR 2013, SAN DİEGO, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mayıs 2013, ss.555-556

İzole dalak kist hidatiği spontan rüptürü

33. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2012), Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

İdiopatik Granülomatöz Mastitte Radyolojik Bulgular

33. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2012), Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Sinovial Sarkom MR özelliği Olgu sunumu

Türk Manyetik Rezonans Derneği. 16. Yıllık Toplantısı, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011, ss.422

Asemptomatik interrupted aorta olgusu

32. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2011), Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011

Primer Obstrüktif Megaüreter Olgusunda MRG

Türk Manyetik Rezonans Derneği. 16. Yıllık Toplantısı, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011, ss.384

Temporal kemik tutulumu gösteren rabdomyosarkom olgusu

32. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2011), Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011

Memede papiller kanserin MR bulgusu Olgu sunumu

Türk Manyetik Rezonans Derneği. 16. Yıllık Toplantısı, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011, ss.469

Memede nadir tümör Agresif fibromatözisin MR ve diğer radyolojik görüntüleme özellikleri Olgu sunumu

Türk Manyetik Rezonans Derneği. 16. Yıllık Toplantısı, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2011, ss.467

Meme MRİ De Maligniteyi Taklit Edebilen İki Olgu Kronik Granülomatöz Mastit

31. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2010), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Memede Benign Radyolojik Özelliklere Sahip Malignite Müsinöz Kanser Olgu Sunumu

31. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2010), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Memenin Nadir Bir Tümörü Dermatofibrosarkoma Purotuberans Olgu Sunumu

31. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2010), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Meme Kanserinde MRG Özellikleri

31. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2010), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Memede Malin Melanom Metastazı

İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı 2008, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008, ss.244

Hassas karotis sendromunun nadir bir sebebi Dev nodüler guatr

28. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2007), Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, ss.176

Medüller meme karsinomu mammografik ve ultrasonografik bulguları

28. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2007), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, ss.297-298

İnvaziv lobüler karsinoma mammografik ve ultrasonografik bulguları

28. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2007), Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, ss.297

Soliter retinal pilositik astrositom MRI bulguları

28. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2007), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, ss.168-169

Bifid intratorasik Kosta anomalisi

28. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2007), Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, ss.362-363

Memenin nadir tümörü Schwannoma olgu sunumu

28. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2007), Türkiye, 27 - 31 Ekim 2007, ss.297

Kronik gastrik ülserin nadir komplikasyonu

24. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2003), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2003, ss.102

Antrakoz olgusunda YRBT bulguları

24. Ulusal Radyoloji Kongresi (TURKRAD 2003), İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2003, ss.149-150