Asst. Prof.

SAVAŞ ÜSTÜNOVA


Faculty of Medicine

Department of Basic Medical Sciences

Department of Physiology

Education Information

2014 - 2020

2014 - 2020

Doctorate

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Fizyoloji (Tıp), Turkey

2007 - 2013

2007 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Biyoloji, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Biyoloji, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Science, Biyoloji, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Effect of Thymoquinone on Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury and Autophagy in Diabetic Rats Sustainable Development

Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Physiology

2013

2013

Doctorate

Staphylococcus aureus ile Enfekte Edilen Sıçanların İzole Kalplerinde İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Koenzim-Q10’un Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ad

2007

2007

Postgraduate

Leptinin Sıçan İskelet Kası Kan Akımı ve Nitrik Oksit Sentaz (NOS) Enzimi Dağılımı Üzerine Etkileri Sustainable Development

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ad

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

BVÜ Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursu

Education Management and Planning

Bezmailem Vakıf Üniversitesi

2017

2017

Psikiyatrik Bozuklukların Mekanizmaları ve Deney Hayvanlarında Modellenmesi Kursu

Education Management and Planning

TÜBİTAK Martek

2017

2017

KLİNİK EĞİTİM BECERİLERİ KURSU

Education Management and Planning

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

2012

2012

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Other

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

2009

2009

PowerLab Research and Teaching Workshops

Other

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve ADInstruments Ltd.

2008

2008

Mikroskopi Teknikleri ve Uygulamaları Kursu

Other

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

2005

2005

Telemetrik Sistemler ile Deney Hayvanlarından Biopotansiyel Kayıtların Alınması Eğitimi

Other

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Human Physiology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

2016 - 2020

2016 - 2020

Lecturer PhD

Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

2014 - 2016

2014 - 2016

Research Assistant

Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Ders Kurulu Başkanı

Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

2017 - Continues

2017 - Continues

Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, Department Of Basic Medical Sciences

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eczacılık Temel Medikal Bilimleri I

Undergraduate

Undergraduate

2D KOMİTESİ (Dolaşım ve Solunum Sistemi)

Undergraduate

Undergraduate

2C KOMİTESİ (Kan ve Lenf Sistemi)

Undergraduate

Undergraduate

Physiology

Undergraduate

Undergraduate

1C KOMİTESİ (Hücre -Genetik ve Yaşam Döngüsü)

Undergraduate

Undergraduate

TIP121 Hücre-Genetik ve Yaşam Döngüsü

Undergraduate

Undergraduate

FİZYOLOJİ II

Undergraduate

Undergraduate

Fizyoloji-Kurul Alt Dersi (Diş Hekimliği)

Undergraduate

Undergraduate

TIP239 Dolaşım ve Solunum Sistemi

Undergraduate

Undergraduate

Eczacılık Temel Medikal Bilimleri I

Undergraduate

Undergraduate

KAN VE LENF SİSTEMİ

Associate Degree

Associate Degree

Fizyoloji

Undergraduate

Undergraduate

FİZYOLOJİ I

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hayatta Kalma Teknikleri II

Undergraduate

Undergraduate

FİZYOLOJİ (TIP)

Undergraduate

Undergraduate

Temel Hayatta Kalma Teknikleri I

Undergraduate

Undergraduate

FİZYOLOJİ (DİŞ H.)

Undergraduate

Undergraduate

FİZYOLOJİ (TIP)

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

Effects of thymoquinone on liver miRNAs and oxidative stress in Ehrlich acid mouse solid tumor model.

Meral I. , Pala M., Akbas F. , Ustunova S. , Yıldız C., Demırel M.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, vol.93, pp.301-308, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

2013

2013

Herbal Haemorrhoidal Cream for Haemorrhoids

Gurel E., Ustunova S. , Ergin B., Tan N., Caner M., Tortum O., et al.

CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY, vol.56, no.5, pp.253-262, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2008

2008

The relationship between nitric oxide and leptin in the lung of rat with streptozotocin-induced diabetes

Oztay F., Kandil A., Gurel E., Ustunova S. , Kapucu A., Balci H., et al.

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, vol.26, no.2, pp.162-171, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2007

2007

Effects of coenzyme Q10 on the heart ultrastructure and nitric oxide synthase during hyperthyroidism

OZTAY F., ERGIN B., Ustunova S. , BALCI H., KAPUCU A., CANER M., et al.

CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY, vol.50, no.5, pp.217-224, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Protective Effect of S-Allyl Cysteine Single Exposure Cold Restraint Stress-Induced Gastric Injury in Rats

Üyüklü M., Taş F., Bolatlı G., Özçelik F., Üstünova S. , Bulut H.

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.38-40

2019

2019

Effect of thymoquinone on ıschemia/reperfusion ınjury in ısolated hearts of streptozotocin induced diabetic rats

Üstünova S. , Kılıç A. , Bulut H., Meral İ. , Alican Y. İ.

Türk Fizyolojik Bilimler 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 31 October - 03 November 2019, vol.227, no.722, pp.26 Sustainable Development

2019

2019

Effects of Angiotensin IV on Learning-Memory and Hippocampal Oxidative Stress in Diabetic Rats

Kılıç A. , Üstünova S. , Elibol B. , Bulut H., Meral İ. , Şahin E. G.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Aydın, Turkey, 31 October - 03 November 2019, vol.277, no.722, pp.38 Sustainable Development

2019

2019

Effects of Combined Doxorubicin and Chloroquine in the Lung of Mice with Ehrlich Ascites Carcinoma.

UTKUSAVAŞ A., GÜREL GÜREVİN E., ESENER O. B. B. , ÜVEZ A., ÖZTAY F., BULUT H., et al.

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.230

2017

2017

The Effects of an Herbal Hemorrhoid Cream on Liver in Carbontetrachloride Treated Animals

KANDİL A., Kılıç A. , GUREVIN E. G. , SOGUT I., ÜSTÜNOVA S. , Eren Ş., et al.

III. INTERNATIONAL ZOOLOGY AND TECHNOLOGY CONGRESS, Afyon, Turkey, 12 July 2017, pp.100

2017

2017

The Effect of an Herbal Hemorrhoid Cream Liver in Carbontetrachloride Treated Animals

KANDİL A., KILIÇ A. , GÜREL GÜREVİN E., SÖĞÜT İ., ÜSTÜNOVA S. , eren ş., et al.

3rd International Congress on Zoology and Technology, Afyon, Turkey, 12 - 15 July 2017

2017

2017

Role of Angiotensin TYpe I and II receptor Blockade in Ischemia/Reperfusion Injury of Isolated Rat Heart

Kılıç A. , ÜSTÜNOVA S. , Usta C., BULUT H. , ÜYÜKLÜ M. , Demirci-Tansel C., et al.

19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 02 May 2017, pp.1005

2015

2015

Effect of Nigella Sativa in Brain Cortical and Hippocampal Neurons in Pentylenetetrazol Indicued Kindling in Rats

Meral İ. , Eşrefoğlu M. , Akgün Dar K., Üstünova S. , Aydın M. Ş. , Arifoğlu Y.

MCM2015 Multinational Congress on Microscopy, Veliko Turnovo, Bulgaria, 25 - 28 August 2015, vol.1, no.1, pp.1

2015

2015

Eritrosit agregasyon kinetiğine hipoksinin etkisi

Dağdelen H. , Ülker G., Fettahoğlu E., Çağlayan O., Aydınoğlu F., ÜSTÜNOVA S. , et al.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Sınıf Bilimsel ve Sosyal Konulu Seçmeli Ders Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2015, vol.1, pp.1

2015

2015

Farklı eritrosit süspansiyonlarının empedans değerlerinin ölçülmesi

Çağlayan O., Aydınoğlu F., Dağdelen H. , Fettahoğlu E., Ülker G., ÜSTÜNOVA S. , et al.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Sınıf Bilimsel ve Sosyal Konulu Seçmeli Ders Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2015, vol.1, pp.1

2015

2015

Tam kan saklama koşullarının eritrosit agregasyonuna etkisi

Ülker G., Fettahoğlu E., Çağlayan O., Aydınoğlu F., Dağdelen H. , ÜSTÜNOVA S. , et al.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Sınıf Bilimsel ve Sosyal Konulu Seçmeli Ders Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2015, vol.1, pp.1

2014

2014

İzole Sıçan kalbinde Hidrojen Sülfit’in İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Rolü

ÜSTÜNOVA S. , GUREL-GUREVIN E., DEDEAKAYOGULLARI H., DEMIRCI-TANSEL C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 02 September 2014, pp.22

2013

2013

Aktif Protein C ve COX Enzimlerinin Septik Sıçan Kortikal Böbrek Perfüzyonu ve Glukoz Taşıyıcıları Üzerine Etkileri

ERGIN B., ÜSTÜNOVA S. , KANDİL A., GUREL-GUREVIN E., BÜYÜK U., DEDEAKAYOGULLARI H., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 September 2013, pp.74

2013

2013

İskemik Ön Koşullama ve Tempolün İzole Sıçan Kalbinde İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Rolü

EROL D., ÜSTÜNOVA S. , GUREL-GUREVIN E., DEDEAKAYOGULLARI H., Demirci-Tansel C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 September 2013, pp.63

2013

2013

Staphylococcus aureus-induced sepsis and Coenzyme Q10 therapy: an isolated rat heart study

Ustunova S. , Gurun S., Gurel E., Dedeakayogullari H., Demirci-Tansel C.

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey And Alderney, 6 - 11 July 2013, vol.280, pp.339 identifier

2013

2013

Role of ischemic preconditioning and tempol in ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart

Erol D., Ustunova S. , Gurel E., Dedeakayogullari H., Demirci-Tansel C.

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey And Alderney, 6 - 11 July 2013, vol.280, pp.351-352 identifier

2011

2011

Herbal haemorrhoidal cream for the treatment of haemorrhoids induced by croton oil in rats

Ustunova S. , Ergin B., Gurel E., Caner M., Tortum O., Demirci-Tansel C.

36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, Torino, Italy, 25 - 30 June 2011, vol.278, pp.250-251 identifier

2011

2011

Hexokinase cellular trafficking in response to ischemic preconditioning and ischemia-reperfusion is altered in the diabetic heart

Gurel E., Ustunova S. , Kapucu A., Yilmazer N., EERBEEK O., NEDERLOF R., et al.

36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, Torino, Italy, 25 - 30 June 2011, vol.278, pp.110 Sustainable Development identifier identifier identifier

2008

2008

Leptinin Sıçan İskelet Kası Kan Akımı ve Nitrik Oksit Sentaz (NOS) Dağılımı Üzerine Etkileri

ÜSTÜNOVA S. , KAPUCU A., DEMIRCI-TANSEL C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Turkey, 06 October 2008, pp.193 Sustainable Development

2007

2007

Diyabetik Sıçan Pankreasında Leptinin Etkileri ve Nitrik Oksit ile Olan İlişkisi

GUREL E., KAPUCU A., KANDİL A., ÜSTÜNOVA S. , ERGIN B., AKGUN-DAR K., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 15 October 2007, pp.118 Sustainable Development

2006

2006

Coenzyme Q10 effects on the heart ultrastructure and nitric oxide synthase during hyperthyroidism

OZTAY F., ERGIN B., Ustunova S. , BALCI H., KAPUCU A., CANER M., et al.

11th Annual Meeting of the European-Council-for Cardiovascular Reseach, Nice, France, 29 September - 01 October 2006, vol.48, pp.765 identifier identifier identifier

2006

2006

Diyabetik Hayvanların Yağ Dokusunda Nitrik Oksit ve Leptin İlişkisi

KANDİL A., KAPUCU A., ÜSTÜNOVA S. , GUREL E., BALCI H., UYANER İ., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 18 September 2006, pp.141 Sustainable Development

2006

2006

Normal ve Diyabetik Sıçanlara Leptin Uygulanmasının Testis Üzerine Etkisi ve Nitrik Oksit (NO) ile Olan İlişkisi

KAPUCU A., ÜSTÜNOVA S. , KANDİL A., GUREL E., BALCI H., AKGUN-DAR K.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 18 September 2006, pp.150 Sustainable Development

2006

2006

Diyabetik Sıçan Akciğerinde Nitrik Oksit ve Leptin İlişkisi

OZTAY F., KANDİL A., GUREL E., ÜSTÜNOVA S. , KAPUCU A., BALCI H., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 18 September 2006, pp.70 Sustainable Development

2006

2006

Comparative effects of nitric oxide inhibition by aminoguanidine before and after dopamine infusion on intestinal perfusion during endotoxemia.

AKSU U., Ustunova S. , AKGUN-DAR K., DEMIRCI C.

24th Conference of the European-Society-for-Microcirculation, Amsterdam, Netherlands, 30 August - 02 September 2006, vol.43, pp.50 identifier

2005

2005

Hiperglisemide, Leptin ve Dekzametazon’un Bazı Kardiyovaskülar Parametreler Üzerine Etkileri

AKSU U., ÜSTÜNOVA S. , DEMIRCI C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep, Turkey, 27 September 2005, pp.184

Supported Projects

2018 - Continues

2018 - Continues

Soğuk ve Hareketsizlik Stresi ile İndüklenen Gastrik Hasara S-allylcysteine'nin Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ÜSTÜNOVA S. , KILIÇ A.

2013 - 2014

2013 - 2014

İzole Sıçan Kalbinde Hidrojen Sülfit'in İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

ÜSTÜNOVA S.

2004 - 2007

2004 - 2007

Diyabetik Sıçanlarda Yağ Hücrelerinden NO Salınmasının Düzenlenmesinin AraştırılmasıSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ÜSTÜNOVA S.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2007 - Continues

2007 - Continues

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Member

Scientific Refereeing

April 2021

April 2021

European Journal of Biology

National Scientific Refreed Journal

August 2019

August 2019

International Journal of Scientific and Technological Research

Other Indexed Journal

April 2019

April 2019

BEZMİÂLEM SCİENCE

National Scientific Refreed Journal

May 2018

May 2018

The Turkish Journal of Gastroenterology

SCI Journal

September 2017

September 2017

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI JournalEdit Congress and Symposium Activities

2014

2014

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 8. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2014

2014

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal FizyolojiKongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

2014

2014

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2013

2013

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

2013

2013

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2013

2013

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2012

2012

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

2008

2008

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

2008

2008

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

2006

2006

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Attendee

Denizli-Turkey

Scholarships

2011 - 2012

2011 - 2012

PROJE BURSU

TUBITAK

2007 - 2009

2007 - 2009

PROJE BURSU

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 65

h-index (WOS): 5