Dr.Öğr.Üyesi

SAVAŞ ÜSTÜNOVA


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Tıp), Türkiye

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Timokinonun Diyabetik Sıçanlarda Kardiyak İskemi/Reperfüzyon Hasarı ve Otofaji Üzerine Etkisi

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı

2013

2013

Doktora

Staphylococcus aureus ile Enfekte Edilen Sıçanların İzole Kalplerinde İskemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Koenzim-Q10’un Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ad

2007

2007

Yüksek Lisans

Leptinin Sıçan İskelet Kası Kan Akımı ve Nitrik Oksit Sentaz (NOS) Enzimi Dağılımı Üzerine Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ad

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

BVÜ Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bezmailem Vakıf Üniversitesi

2017

2017

Psikiyatrik Bozuklukların Mekanizmaları ve Deney Hayvanlarında Modellenmesi Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK Martek

2017

2017

KLİNİK EĞİTİM BECERİLERİ KURSU

Eğitim Yönetimi ve Planlama

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

2012

2012

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Diğer

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

2009

2009

PowerLab Research and Teaching Workshops

Diğer

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve ADInstruments Ltd.

2008

2008

Mikroskopi Teknikleri ve Uygulamaları Kursu

Diğer

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

2005

2005

Telemetrik Sistemler ile Deney Hayvanlarından Biopotansiyel Kayıtların Alınması Eğitimi

Diğer

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2016 - 2020

2016 - 2020

Öğretim Görevlisi Dr.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Araştırma Görevlisi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Ders Kurulu Başkanı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

TIP121 Hücre-Genetik ve Yaşam Döngüsü

Lisans

Lisans

FİZYOLOJİ II

Lisans

Lisans

Fizyoloji-Kurul Alt Dersi (Diş Hekimliği)

Lisans

Lisans

TIP239 Dolaşım ve Solunum Sistemi

Lisans

Lisans

Eczacılık Temel Medikal Bilimleri I

Lisans

Lisans

Fizyoloji-Kurul Alt Dersi (Diş Hekimliği)

Lisans

Lisans

KAN VE LENF SİSTEMİ

Ön Lisans

Ön Lisans

Fizyoloji

Lisans

Lisans

FİZYOLOJİ I

Lisans

Lisans

Temel Hayatta Kalma Teknikleri II

Lisans

Lisans

FİZYOLOJİ (TIP)

Lisans

Lisans

Temel Hayatta Kalma Teknikleri I

Lisans

Lisans

FİZYOLOJİ (DİŞ H.)

Lisans

Lisans

FİZYOLOJİ (TIP)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Effects of thymoquinone on liver miRNAs and oxidative stress in Ehrlich acid mouse solid tumor model.

Meral I. , Pala M., Akbas F. , Ustunova S. , Yıldız C., Demırel M.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, cilt.93, ss.301-308, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Estrogen receptor agonists alleviate cardiac and renal oxidative injury in rats with renovascular hypertension

Kumral Z. N. O. , Kolgazi M., Ustunova S. , Cakir O. K. , Cevik O. D. , ŞENER G., et al.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION, cilt.38, sa.6, ss.500-509, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Herbal Haemorrhoidal Cream for Haemorrhoids

Gurel E., Ustunova S. , Ergin B., Tan N., Caner M., Tortum O., et al.

CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY, cilt.56, sa.5, ss.253-262, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

The relationship between nitric oxide and leptin in the lung of rat with streptozotocin-induced diabetes

Oztay F., Kandil A., Gurel E., Ustunova S. , Kapucu A., Balci H., et al.

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, cilt.26, sa.2, ss.162-171, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Effects of coenzyme Q10 on the heart ultrastructure and nitric oxide synthase during hyperthyroidism

OZTAY F., ERGIN B., Ustunova S. , BALCI H., KAPUCU A., CANER M., et al.

CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY, cilt.50, sa.5, ss.217-224, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Sıçanlarda Soğuk Hareketsizlik Stresine Bağlı Gelişen Mide Hasarında S-Allyl Cysteine'in Koruyucu Etkisi

Üyüklü M., Taş F., Bolatlı G., Özçelik F., Üstünova S. , Bulut H.

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2020, ss.38-40

2019

2019

Angiotensin IV’ün Diyabetik Sıçanlarda Öğrenme-Bellek ve Hipokampal Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

Kılıç A. , Üstünova S. , Elibol B. , Bulut H., Meral İ. , Şahin E. G.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi , Aydın, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, cilt.277, sa.722, ss.38

2019

2019

Timokinonun streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanların izole kalplerinde iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

Üstünova S. , Kılıç A. , Bulut H., Meral İ. , Alican Y. İ.

Türk Fizyolojik Bilimler 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, cilt.227, sa.722, ss.26

2019

2019

Effects of Combined Doxorubicin and Chloroquine in the Lung of Mice with Ehrlich Ascites Carcinoma.

UTKUSAVAŞ A., GÜREL GÜREVİN E., ESENER O. B. B. , ÜVEZ A., ÖZTAY F., BULUT H., et al.

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.230

2017

2017

The Effects of an Herbal Hemorrhoid Cream on Liver in Carbontetrachloride Treated Animals

KANDİL A., Kılıç A. , GUREVIN E. G. , SOGUT I., ÜSTÜNOVA S. , Eren Ş., et al.

III. INTERNATIONAL ZOOLOGY AND TECHNOLOGY CONGRESS, Afyon, Türkiye, 12 Temmuz 2017, ss.100

2017

2017

The Effect of an Herbal Hemorrhoid Cream Liver in Carbontetrachloride Treated Animals

KANDİL A., KILIÇ A. , GÜREL GÜREVİN E., SÖĞÜT İ., ÜSTÜNOVA S. , eren ş., et al.

3rd International Congress on Zoology and Technology, Afyon, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2017

2017

2017

Role of Angiotensin TYpe I and II receptor Blockade in Ischemia/Reperfusion Injury of Isolated Rat Heart

Kılıç A. , ÜSTÜNOVA S. , Usta C., BULUT H. , ÜYÜKLÜ M. , Demirci-Tansel C., et al.

19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2017, ss.1005

2017

2017

Role of Angiotensin Type I and Type II Receptor Blockade in Ischemia/Reperfusion Injury of Isolated Rat Heart

KILIÇ A. , ÜSTÜNOVA S. , CANSU U., BULUT H. , ÜYÜKLÜ M. , DEMİRCİ TANSEL C., et al.

19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 2 - 04 Mayıs 2017

2015

2015

Effect of Nigella Sativa in Brain Cortical and Hippocampal Neurons in Pentylenetetrazol Indicued Kindling in Rats

Meral İ. , Eşrefoğlu M. , Akgün Dar K., Üstünova S. , Aydın M. Ş. , Arifoğlu Y.

MCM2015 Multinational Congress on Microscopy, Veliko Turnovo, Bulgaristan, 25 - 28 Ağustos 2015, cilt.1, sa.1, ss.1

2015

2015

Eritrosit agregasyon kinetiğine hipoksinin etkisi

Dağdelen H. , Ülker G., Fettahoğlu E., Çağlayan O., Aydınoğlu F., ÜSTÜNOVA S. , et al.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Sınıf Bilimsel ve Sosyal Konulu Seçmeli Ders Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2015, cilt.1, ss.1

2015

2015

Farklı eritrosit süspansiyonlarının empedans değerlerinin ölçülmesi

Çağlayan O., Aydınoğlu F., Dağdelen H. , Fettahoğlu E., Ülker G., ÜSTÜNOVA S. , et al.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Sınıf Bilimsel ve Sosyal Konulu Seçmeli Ders Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2015, cilt.1, ss.1

2015

2015

Tam kan saklama koşullarının eritrosit agregasyonuna etkisi

Ülker G., Fettahoğlu E., Çağlayan O., Aydınoğlu F., Dağdelen H. , ÜSTÜNOVA S. , et al.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi III.Sınıf Bilimsel ve Sosyal Konulu Seçmeli Ders Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2015, cilt.1, ss.1

2014

2014

İzole Sıçan kalbinde Hidrojen Sülfit’in İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Rolü

ÜSTÜNOVA S. , GUREL-GUREVIN E., DEDEAKAYOGULLARI H., DEMIRCI-TANSEL C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 02 Eylül 2014, ss.22

2013

2013

İskemik Ön Koşullama ve Tempolün İzole Sıçan Kalbinde İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Rolü

EROL D., ÜSTÜNOVA S. , GUREL-GUREVIN E., DEDEAKAYOGULLARI H., Demirci-Tansel C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 Eylül 2013, ss.63

2013

2013

Role of ischemic preconditioning and tempol in ischemia/reperfusion injury in isolated rat heart

Erol D., Ustunova S. , Gurel E., Dedeakayogullari H., Demirci-Tansel C.

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 6 - 11 Temmuz 2013, cilt.280, ss.351-352 identifier

2013

2013

Staphylococcus aureus-induced sepsis and Coenzyme Q10 therapy: an isolated rat heart study

Ustunova S. , Gurun S., Gurel E., Dedeakayogullari H., Demirci-Tansel C.

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 6 - 11 Temmuz 2013, cilt.280, ss.339 identifier

2011

2011

Hexokinase cellular trafficking in response to ischemic preconditioning and ischemia-reperfusion is altered in the diabetic heart

Gurel E., Ustunova S. , Kapucu A., Yilmazer N., EERBEEK O., NEDERLOF R., et al.

36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, Torino, İtalya, 25 - 30 Haziran 2011, cilt.278, ss.110 identifier identifier identifier

2011

2011

Herbal haemorrhoidal cream for the treatment of haemorrhoids induced by croton oil in rats

Ustunova S. , Ergin B., Gurel E., Caner M., Tortum O., Demirci-Tansel C.

36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, Torino, İtalya, 25 - 30 Haziran 2011, cilt.278, ss.250-251 identifier

2008

2008

Leptinin Sıçan İskelet Kası Kan Akımı ve Nitrik Oksit Sentaz (NOS) Dağılımı Üzerine Etkileri

ÜSTÜNOVA S. , KAPUCU A., DEMIRCI-TANSEL C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 06 Ekim 2008, ss.193

2007

2007

Diyabetik Sıçan Pankreasında Leptinin Etkileri ve Nitrik Oksit ile Olan İlişkisi

GUREL E., KAPUCU A., KANDİL A., ÜSTÜNOVA S. , ERGIN B., AKGUN-DAR K., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 Ekim 2007, ss.118

2006

2006

Coenzyme Q10 effects on the heart ultrastructure and nitric oxide synthase during hyperthyroidism

OZTAY F., ERGIN B., Ustunova S. , BALCI H., KAPUCU A., CANER M., et al.

11th Annual Meeting of the European-Council-for Cardiovascular Reseach, Nice, Fransa, 29 Eylül - 01 Ekim 2006, cilt.48, ss.765 identifier identifier identifier

2006

2006

Diyabetik Hayvanların Yağ Dokusunda Nitrik Oksit ve Leptin İlişkisi

KANDİL A., KAPUCU A., ÜSTÜNOVA S. , GUREL E., BALCI H., UYANER İ., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 Eylül 2006, ss.141

2006

2006

Normal ve Diyabetik Sıçanlara Leptin Uygulanmasının Testis Üzerine Etkisi ve Nitrik Oksit (NO) ile Olan İlişkisi

KAPUCU A., ÜSTÜNOVA S. , KANDİL A., GUREL E., BALCI H., AKGUN-DAR K.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 Eylül 2006, ss.150

2006

2006

Diyabetik Sıçan Akciğerinde Nitrik Oksit ve Leptin İlişkisi

OZTAY F., KANDİL A., GUREL E., ÜSTÜNOVA S. , KAPUCU A., BALCI H., et al.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 18 Eylül 2006, ss.70

2006

2006

Comparative effects of nitric oxide inhibition by aminoguanidine before and after dopamine infusion on intestinal perfusion during endotoxemia.

AKSU U., Ustunova S. , AKGUN-DAR K., DEMIRCI C.

24th Conference of the European-Society-for-Microcirculation, Amsterdam, Hollanda, 30 Ağustos - 02 Eylül 2006, cilt.43, ss.50 identifier

2005

2005

Hiperglisemide, Leptin ve Dekzametazon’un Bazı Kardiyovaskülar Parametreler Üzerine Etkileri

AKSU U., ÜSTÜNOVA S. , DEMIRCI C.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 31. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 Eylül 2005, ss.184

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Soğuk ve Hareketsizlik Stresi ile İndüklenen Gastrik Hasara S-allylcysteine'nin Etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÜSTÜNOVA S. , KILIÇ A.

2013 - 2014

2013 - 2014

İzole Sıçan Kalbinde Hidrojen Sülfit'in İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Rolü

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÜSTÜNOVA S.

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2019

Ağustos 2019

International Journal of Scientific and Technological Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

BEZMİÂLEM SCİENCE

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

The Turkish Journal of Gastroenterology

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

SCI Kapsamındaki DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2014

2014

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40. Ulusal FizyolojiKongresi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2014

2014

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 8. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2008

2008

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2006

2006

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Katılımcı

Denizli-Türkiye

Burslar

2011 - 2012

2011 - 2012

PROJE BURSU

TÜBİTAK

2007 - 2009

2007 - 2009

PROJE BURSU

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 58

h-indeksi (WOS): 4