Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2020 IV. ULUSAL RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA SEMPOZYUMU 2020

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

  • 2020 32. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ

    İzleyici / Dinleyici

    Ankara, Türkiye