Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antioxidant activities of novel eugenol derivatives substituted carbamate

2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 27 November 2015, ss.65