General Information

Institutional Information: Vocational School Of Health Services, Department Of Medical Services And Techniques, Medical Documentation And Secretariat Program
Research Areas: Health Sciences, Social Sciences and Humanities, Library Sciences

Metrics

Publication

15

Project

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans eğitimini 2002-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini, yine aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde “Kanıta Dayalı Tıp Kütüphaneciliğinde Elektronik Kaynak Kullanımı” başlığıyla tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında birçok belediyenin fiziksel arşiv düzenleme projelerinde kısmi süreli personel ve ekip sorumlusu olarak görevler almıştır. Mezuniyetten hemen sonra sırasıyla, Haliç Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı, DİGİTÜRK Genel Merkezi Yayın Arşivi ve Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Birliği Arşivinde uzman ve yönetici pozisyonlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012 yılından beri Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde akademik ve idari görevlerde bulunmaktadır. 2012 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nde uzman olarak başladığı görevini 2013-2019 yılları arası kütüphane müdürü olarak tamamlamıştır. 2020 yılı itibariyle yine aynı üniversitede kütüphane direktörü (daire başkanı) olarak görevine devam etmektedir. İdari görevi uhdesinde devam etmekle birlikte, asli görev olarak 2016 yılı itibariyle aynı üniversitede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmıştır ve 2018 yılı itibariyle de program koordinatörlüğü (bölüm başkanı) görevini yürütmektedir. Asli görevlerinin yanında, görev aldığı üniversitenin Strateji Geliştirme ve Planlama Ekip Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyesi, Kalite İç Tetkikçisi, Açık Erişim Kurumsal Arşivi Komisyon Üyesi, Personel İç Eğitmenliği, Proje Uzmanlığı, EBYS Sorumlusu, SHMYO Staj Komisyonu Üyesi, Öğrenci Kulübü Kulüp Danışmanlığı, Engelsiz Öğrenci Birimi kurul üyesi gibi birçok farklı akademik ve idari görevlerinde de aktif olarak rol almaktadır. SHMYO ile birlikte, üniversitenin Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde de dersler vermektedir. Tıbbi Dokümantasyona Giriş, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Tıbbi Arşivcilik ve Tıp Kütüphaneciliği, Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri ve Bilgi Yönetimi, Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivcilik, Sağlıkta Kalite, Tıp Eğitiminde Bilgi Merkezleri ve Kütüphanecilik, Yaz Stajı verdiği dersler arasındadır. Birçok akademik yayını, bildirileri, kitap editörlüğü ve tamamlanmış projeleri bulunmaktadır. Ulusal hakemli dergi olan Bilgi Yönetimi Dergisi’nde editör kurul üyeliği görevini yürütmektedir. Tıp kütüphaneciliği, basılı ve elektronik bilgi kaynakları yönetimi, akademik görünürlük ve akademik performans yönetimi, üniversite sıralamaları, veri analizi ve yönetimi, açık bilim ve açık erişim, proje yönetimi, akademik ve mesleki organizasyon yönetimi, elektronik belge yönetimi, tıbbi dokümantasyon gibi konular görev ve asıl ilgi alanları arasındadır. Birçok mesleki platformlarda üyelikleri mevcuttur ANKOS, ÜNAK ve ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu üyesidir. Akademik ve idari çalışmaları kapsamında düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde de görev alan YALÇINKAYA, 2018 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 1.Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu sempozyum başkanı, 2019 yılında 4. E-Beyas Sempozumu bilimsel etkinlik ekibinde ekip üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2021 yılında Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası EAHIL Virtual Workshop 2021 etkinliğinde bilim komitesi üyeliği görevini tamamlamıştır.  2018-2020 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Ortaklığında Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından yürütülen “Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası” projesinde Bilgi ve Belge Uzmanı olarak görev almıştır. 2022 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan Erasmus+ Gençlik Değişimleri K152-YOU Projesinde “Foundation Founders for Youth in the Development of Societies: Bezmialem Valide Sultan / Toplumların Gelişmesinde Vakıf Kurucularının Rolü: Bezmialem Valide Sultan” proje başlığıyla proje ekip üyesi görevini üstlenmiştir. Mesleki ilgi alanlarının ve yaptığı iş süreçlerinin yanında, çocuk kütüphaneciliği, okul kütüphaneciliği, sağlık okuryazarlığı, engelsiz bilgi erişimi gibi konular da ilgi alanları arasında yer almaktadır. Evli ve 1 kız annesidir.