Öğr.Gör.

Özlem YALÇINKAYA


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Biyografi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde 2002-2007 yılları arasında tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde “Kanıta Dayalı Tıp Kütüphaneciliğinde Elektronik Kaynak Kullanımı” başlığıyla tamamlamıştır. Ayrıca ikinci üniversite olarak AÖF işletme bölümü 3. sınıf öğrencisidir.

Öğrencilik yıllarında birçok belediyenin fiziksel arşiv düzenleme projelerinde görev almıştır. Mezuniyetten sonra sırasıyla, Haliç Üniversitesi Kütüphanesi, DİGİTÜRK Arşivi ve Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Birliği TÜRMOB arşivinde sorumlu olarak görevlerde bulunmuştur. 2013 yılından beri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğünde kütüphane müdürlüğü, 2016 yılı itibariyle de aynı üniversitede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi ve Program Koordinatörü görevlerini yürütmektedir. Bunun yanında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyesi, Personel İç Eğitmenliği, İSTKA Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi Proje Uzmanlığı, Açık Erişim Kurumsal Arşivi Komisyon Üyesi,  Staj Komisyonu Üyesi, Öğrenci Kulübü Kulüp Danışmanlığı, gibi birçok farklı görevlerde de üniversitede aktif olarak rol almaktadır. Evli ve 1 kız annesidir.

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2007

2002 - 2007

Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Kanıta Dayalı Tıp Kütüphaneciliğinde Elektronik Veritabanı Kullanımı

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Sağlık ve Tıp

İlk Yardımcı Eğitimi

Sağlık Bakanlığı

2019

2019

Finans

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale İşlemleri Yönetmeliği ve Uygulaması Eğitimi

KAPED

2018

2018

Proje Yönetimi

Proje Uygulama Eğitimi

İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA

2018

2018

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Türk Standartları Enstitüsü TSE

2018

2018

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Türk Standartları Enstitüsü TSE

2017

2017

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

Türk Standartları Enstitüsü TSE

2017

2017

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Türk Standartları Enstitüsü TSE

2017

2017

Diğer

İletişim Eğitmenliği Eğitimcinin Eğitimi

TURKCELL AKADEMİ

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Tıp ve Sağlık Okuryazarlığı Eğitimi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kütüphanecilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Kütüphane Müdürü

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Yaz Stajı

Lisans

Lisans

Tıbbi Dokümantasyon

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Arşivcilik ve Tıp Kütüphaneciliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivcilik

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Dokümantasyon Süreçleri ve Bilgi Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Sekreterlik Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıbbi Dokümantasyona Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Tıp Kütüphaneciliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Sağlıkta Halkla İlişkiler

Ön Lisans

Ön Lisans

Sağlıkta Kalite Yöntemi ve Standartları

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

KANITA DAYALI TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ AKADEMİK BAŞARI YOLUNDA ELEKTRONİK KAYNAK KULLANIMI

Yalçınkaya Ö.

Gelecek için Bilgi” Çalıştayı; “Bilginin Dönüşümü 2019”, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2019 Creative Commons License

2017

2017

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının Mevcut Analizi

Üyüklü M. , Kılıç A. , Yalçınkaya Ö. , Yalçınkaya B.

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 November 2017, ss.58-59

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Koleksiyonu Kataloğu

Yalçınkaya Ö. , Yıldırım N.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 2020

2019

2019

BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ

Zayim Gedik K. , Yalçınkaya Ö.

Elektronik Sağlık Kayıtlarında Gizlilik ve Mahremiyet Yönetimi, Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Yalçınkaya,Dr. Mehmet Altay Ünal,Burcu Yılmaz,Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.4-508, 2019 Creative Commons License

2018

2018

1. SAĞLIKTA BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ

Yalçınkaya Ö. , Zayim Gedik K.

Anadolu Üniversitesi Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) , İstanbul, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Kütüphanecilikte Önemli Uzmanlık Alanı: Tıp Kütüphaneciliği ve Günümüz Türkiye’sindeki Durumu

Zayim Gedik K. , Yalçınkaya Ö.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphanelerinde Verilen Tıp ve Sağlık Alanında Bilgi Okuryazarlığı Eğitimleri Çerçevesinde Akademik Araştırmacıların Deneyimleri, Dr. Öğr. Üyesi Güssün Güneş, Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.8-192, 2018 Creative Commons License

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

E-Beyas 2019 Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yalçınkaya Ö.
Ankara, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yalçınkaya Ö.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Gelecek için Bilgi” Çalıştayı; “Bilginin Dönüşümü 2019

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Mart 2020

Mart 2020

Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi: Genel Proje Süreçleri

Seminer

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Derneği-Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

Gelecek için Bilgi” Çalıştayı; “Bilginin Dönüşümü 2019

Çalıştay

Online Bilgi-Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

Türkiye'de Üniversite Kütüphaneciliği Paneli

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye